Jaarverslag 2015

Kerncijfers 2015

Sociaal jaarverslag

In het sociaal jaarverslag wordt aangegeven wat de belangrijkste activiteiten zijn geweest op het gebied van personeel en organisatie.

Financieel jaarverslag

In het financieel jaarverslag geven wij een toelichting op het overzicht van baten en lasten over het jaar 2015.

Belangrijkste resultaten

Via onze belangrijkste resultaten krijgt u een overzicht van de geplande en gerealiseerde aantallen uit ons Uitvoeringsprogramma 2015.

Inleiding

Bert Pannekeet, Directeur Omgevingsdienst IJmond

"Ons jaarverslag verscheen al een aantal jaar nog enkel digitaal. Dat past bij onze ambitie om zoveel als mogelijk papierloos te werken. Dit jaar is ons jaarverslag verschenen in een nieuwe jas, maar met de vertrouwde indeling. Voor een viertal belangrijke thema’s blikken onze teamleiders terug en kijken zij tegelijkertijd vooruit. Vanuit deze thema’s informeren wij u ook over onze uitvoering."

Lees meer

Thema's 2015

(foto: wendydrentfotografie.nl)
Omgevingsdienst IJmond
Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Uitvoering specialistische milieuregelgeving
Milieubeleid