Milieubeleid

Naast onze primaire taken, zoals toezicht, handhaving, vergunningverlening, advisering en de uitvoering specialistische milieuregelgeving, voeren wij ook projecten uit op het gebied van luchtkwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid. Daarbij ligt de focus op regionale uitdagingen.
In dit hoofdstuk gaan we daar verder op in.

Vera van Vuuren

teamleider Projecten

"In juni 2015 hebben we een regionale Energietop gehouden, waar 175 betrokkenen aan deelnamen. Daar is gesproken over een regionale vertaling van de afspraken uit het landelijk Energieakkoord. Naar aanleiding daarvan hebben de portefeuillehouders milieu zes thema’s benoemd die we in 2016 gaan uitwerken."

Lees meer

Naast onze primaire taken, zoals toezicht, handhaving, vergunningverlening, advisering en de uitvoering specialistische milieuregelgeving, voeren wij ook projecten uit op het gebied van luchtkwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid. Daarbij ligt de focus op regionale uitdagingen. In dit hoofdstuk gaan we daar verder op in.