Omgevingsdienst IJmond

Als het gaat om het milieu in ons werkgebied, zijn wij al zestien jaar het centrale aanspreekpunt. In deze zestien jaar zijn wij uitgegroeid tot een robuuste organisatie waar anno 2016 circa 120 medewerkers op een professionele, transparante wijze en samen met inwoners, ondernemers en overheden, werken aan een leefbare, veilige en duurzame omgeving.

Peter Groot

teamleider van het Bedrijfsbureau

"Peter Groot is teamleider van het Bedrijfsbureau en verantwoordelijk voor de digitalisering en het zaakgericht werken van ODIJmond. 'Bij het opstellen van de plannen van ons nieuwe kantoor, een kleine tien jaar geleden, zijn we er al vanuit gegaan dat we geen archiefruimte nodig zouden hebben. Er waren geen vierkante meters voor en digitalisering was de toekomst. Dat die zó'n vlucht zou nemen, had niemand kunnen voorspellen. Het is een goede keus gebleken."

Lees meer

Afgelopen jaren is ons takenpakket steeds meer gegroeid. Zo voeren wij op dit moment voor een aantal gemeenten ook taken uit op het gebied van bouw- en woningtoezicht, brandveiligheid, drank en horeca, asbest en Algemene Plaatselijke Verordening. De uitbreiding van ons takenpakket zorgde ervoor dat we in 2015 onze naam hebben gewijzigd van Milieudienst IJmond naar Omgevingsdienst IJmond.

Bundeling van kennis en taken
In de uitvoering van onze taken werken wij samen met betrokken collega’s van provincie en gemeenten, andere omgevingsdiensten en instanties als de politie, Rijkswaterstaat, brandweer, de GGD Kennemerland, waterschappen, douane, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Openbaar Ministerie, ed. Door bundeling van kennis, taken en ervaring zorgen we voor een kwalitatieve en betrouwbare dienstverlening. Ook de ondernemers en de inwoners profiteren hiervan. De kwaliteit van de leefomgeving verbetert, de administratieve lasten voor bedrijven en inwoners vermindert, procedures verkorten en voorschriften zijn op elkaar afgestemd. Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld voor onze klanten. Ook in 2016 werkten we hard om te voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria. Op diverse punten hebben wij onze werkprocessen verbeterd. In dit hoofdstuk gaan we hierop in.