Overdracht taken Zandvoort en Provincie Noord-Holland

Overdracht taken Zandvoort en Provincie Noord-Holland

Op 1 januari hebben de Provincie Noord-Holland en de gemeente Zandvoort een aantal (extra) taken aan ons overgedragen. Tezamen met deze taken, zijn vanuit beide organisatie ook medewerkers overgekomen, die hun werkzaamheden nu bij ons uitvoeren.

Provincie Noord-Holland
Op 1 januari 2016 zijn vergunnings- en handhavingstaken, die werden uitgevoerd door de provincie, overgeheveld naar de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland. Voor ons ging het specifiek om de taak vergunningverlening in het kader van de Wet bodembescherming.

Zandvoort
Zandvoort heeft alle taken omtrent de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning (voor zowel particulieren als ondernemers) overgeheveld naar ons. Ook de gebruiksmeldingen, tijdelijke gebruiksvergunningen en verzoeken om splitsingsvergunning worden voortaan door ons behandeld. Deze taken komen bovenop de milieutaken die wij al uitvoerden voor Zandvoort.

Overdracht
Om de overdracht van de taken zo goed mogelijk te coördineren, ook met oog voor de medewerkers die vanuit de andere organisaties overkwamen, hebben wij vanuit diverse taakvelden tussen beide organisaties samengewerkt; taken, archivering, financiën, P&O, communicatie en automatisering.