Sociaal jaarverslag

Sociaal jaarverslag

Personeel en organisatie
Omgevingsdienst IJmond is een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Haarlem en Provincie Noord-Holland. Voor diverse gemeenten uit Zuid-Kennemerland en Waterland voeren wij op contractbasis milieutaken uit. Onze organisatie bestond afgelopen jaar uit vijf teams: Strategisch beleid, Omgevingsrecht, Vergunningverlening, Milieuadvisering & Milieuprojecten en Bedrijfsbureau. De samenstelling van ons dagelijks bestuur wordt gevormd door de vijf wethouders milieu van de gemeenten en de gedeputeerde van de provincie in de Gemeenschappelijke Regeling. Het algemeen bestuur bestond in 2015 uit het dagelijks bestuur, aangevuld met leden van de gemeenteraden.

Dagelijks bestuur
De heer T. De Rudder – gemeente Beverwijk
Mevrouw C.Y. Sikkema – gemeente Haarlem
De heer F.J.A. Frowijn – gemeente Heemskerk
De heer J. Schouten – gemeente Uitgeest (afgetreden in november 2015)
De heer C.F.J. Mens – gemeente Uitgeest (aangetreden per november 2015)
De heer F. Bal – gemeente Velsen
De heer T.P.J. Talsma – Provincie Noord-Holland

Algemeen bestuur
Mevrouw A. Zeeman – gemeente Beemster
De heer T. De Rudder – gemeente Beverwijk
De heer P.N.M. Meiland – gemeente Beverwijk
Mevrouw C.Y. Sikkema – gemeente Haarlem
De heer B.B. Schneiders – gemeente Haarlem
De heer F.J.A. Frowijn – gemeente Heemskerk
De heer K. Romeijnders – gemeente Heemskerk
De heer M. Hegger – gemeente Purmerend
De heer J. Schouten – gemeente Uitgeest (afgetreden in november 2015)
De heer C.F.J. Mens – gemeente Uitgeest (aangetreden per november 2015)
De heer F. Bal – gemeente Velsen
De heer H. Wijkhuisen – gemeente Velsen
De heer S. Celik– gemeente Velsen
De heer T.P.J. Talsma – Provincie Noord-Holland

Teams
Onze organisatie is continu in beweging. In toenemende mate wordt er een beroep op ons gedaan waar het gaat om het ondersteunen van gemeenten bij de uitvoering van taken op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, duurzame ontwikkeling en leefbaarheidsvraagstukken. Medio 2018 zal ook de Omgevingswet in werking gaan treden. Met de komst van de Omgevingswet zal met het oog op een transitie naar integraal ontwikkelingsbeleid, onze rol rondom ruimtelijke vraagstukken en integrale advisering nog intensiever worden zowel op inhoud als op het proces. Om ons hierop voor te bereiden is onze organisatie op een aantal punten veranderd. Zo zijn de teamnamen hernoemd en is een Strategisch beleidsteam in het leven geroepen ter ondersteuning van het MT.

In dienst
Met de overdracht van taken van de gemeente Bloemendaal naar ons, zijn ook vijf medewerkers van de gemeente Bloemendaal overgekomen. Daarnaast zijn er ook medewerkers binnen de organisatie doorgegroeid. Dit past bij ons beleid om eigen medewerkers kansen te bieden voor ontwikkeling en doorgroei binnen de organisatie. In 2015 zijn zes medewerkers uitgestroomd.

Opleidingen
Om de ontwikkeling en groei van onze medewerkers te faciliteren, kunnen onze medewerkers aanspraak maken op opleidingsbudget. Zij kunnen cursussen & opleidingen volgen, of deelnemen aan trainingen. De meerderheid van onze medewerkers maakt daarvan gebruik.
De opleidingen zijn zeer divers. Denk hierbij aan managementopleidingen, opleiding handhaving milieu, maar ook bijscholingscursussen voor onder meer externe veiligheid en energiebesparing. Organisatiebreed is er voor leidinggevenden en bestuursleden een eendaagse training Omgevingswet georganiseerd.

 

sociaal_infographic_2015