Uitvoering specialistische milieuregelgeving

Naast de wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voeren wij ook een breed spectrum aan wettelijke taken uit op het gebied van specialistische milieuregelgeving, zoals bodem, geluid, externe veiligheid en natuur- en biodiversiteit. Deze taken komen aan bod in dit hoofdstuk.

Lyane Peggeman

teamleider Milieuadvies

"Lyane Peggeman is teamleider Milieuadvies en verantwoordelijk voor de Uitvoering specialistische milieuregelgeving bij ODIJmond. 'Een belangrijke gebeurtenis in 2015 was de voorbereiding van de vergunningverlening in het kader van de Wet Bodembescherming. De provincie heeft deze taak op 1 januari 2016 aan ons overgedragen. Het toezicht deden we al, nu doen we het hele pakket.'"

Lees meer