24-uurs bereikbaarheid

24-uurs bereikbaarheid

Wij zijn 24 uur per dag oproepbaar voor advisering en ondersteuning op milieugebied bij incidenten, calamiteiten en gemeentelijke rampenbestrijding. De oproep wordt verzorgd door de meldkamer van de Regionale Brandweer. Onze 24-uurs bereikbaarheid bestaat uit het bijstand verlenen bij milieu-incidenten en daar waar mogelijk deze oplossen. Verder werken wij jaarlijks het milieu-incidentenplan bij en adviseren wij gemeenten.

Trends in 2015
Sinds 2015 zijn wij ook oproepbaar voor de gemeenten Bloemendaal en Purmerend en daarmee oproepbaar binnen alle gemeenten in ons werkgebied. Bij de meeste incidenten uit 2015 was er sprake van het vrijkomen van asbest. Bijvoorbeeld door brand of sloop. In dergelijke gevallen adviseren wij om de locatie af te zetten en indien nodig een asbestinventarisatie uit te voeren, en het aanwezige asbest door een gecertificeerd bedrijf te laten slopen danwel te laten afvoeren. Indien nodig, geven wij een waarschuwingsbrieven af voor het niet doen van een sloopmelding.

Ongewone voorvallen in 2015 hadden betrekking op olielekkage door een heimachine en een olielekkage door vrachtauto. Bij beide incidenten is de vervuilde grond afgegraven en afgevoerd. Verder werd er broei in een silo met cacao gemeld en stond een woonboot op zinken. De silo is leeggehaald en de boot is eerst drijvende gehouden en vervolgens afgevoerd.

24-uurs bereikbaarheid

 BeverwijkBloemendaalHaarlemOostzaanPurmerendVelsenWormerlandTotaal
Totaal aantal incidenten213326421
Aantal incidenten met uitruk112322314
Aantal incidenten zonder uitruk11417
Aantal onterechte oproepen112
Niet gemelde ongewone voorvallen22