Advisering, toezicht en handhaving evenementen

Advisering, toezicht en handhaving evenementen

Evenementen hebben naast de positieve kanten ook risico’s op het gebied van openbare orde, bouw, brandveiligheid en milieu, waardoor overlast kan ontstaan door drukte, bouw van tenten en extra geluid. Hoewel deze vormen van overlast veelal onvermijdelijk zijn, vinden gemeenten het belangrijk dat hieraan grenzen worden gesteld. Wij adviseren de gemeenten over de voorwaarden met betrekking tot geluid in de vergunning voor een evenement. Indien nodig voeren we geluidmetingen uit tijdens het evenement en controleren we of de geluidnormen niet worden overschreden.

Bijzonderheden
Het stijgende aantal evenementen in recreatiegebied Spaarnwoude en de daarmee gepaarde geluidoverlast heeft inwoners van Spaarnwoude ertoe aangezet bezwaar te maken tegen verleende vergunningen voor evenementen. Ondanks het bezwaar, gaf de rechter toestemming voor de evenementen. Dit is de reden dat wij in 2015 meer geluidmetingen hebben verricht en nog meer aandacht hebben besteed aan klachtafhandeling en nazorg bij de evenementen in Spaarnwoude. In de gemeente Uitgeest hebben wij geadviseerd bij het opstellen van evenementenbeleid. Dit heeft extra inzet gevraagd.

Evenementencontrole

gemeenteevenement
BeverwijkFeestweek, Vijverpop, Young Art Festival, Meifestival
BloemendaalFeestweek Bennebroek en collectieve evenementen strand Bloemendaal
HaarlemBevrijdingspop, Edit-festival, Jazz & More
Haarlemmerliede en SpaarnwoudeAwakenings en Wooferland
HeemskerkFeestweek, Muziekfestival Nozem & De Non, Bites & Beats
LandsmeerWelcome to the Future, kermis
OostzaanWave Festival, Ronde van Noord Holland
UitgeestCor Groenewegentoernooi, Feestweek, Open watersportdag, Indoor kerstmarkt A9
VelsenDance Valley, Dutch Valley, feestweken, Kik, Beyond, Latin Village, Full Moon
WaterlandJan Haringrace, Koperen Vis Live
WormerlandWormer Live, Truck Run