Milieuklachten

Milieuklachten

Samen met andere instanties houden wij toezicht op de kwaliteit van het milieu in ons werkgebied. Hoewel onze medewerkers regelmatig controleren of bedrijven zich aan de milieuwetgeving houden, kan soms een situatie ontstaan waar inwoners hinder van ondervinden. Zij kunnen dit bij ons melden. Zowel via onze website, als telefonisch. Via onze website en via factsheets informeren wij inwoners waar zij terecht kunnen met welke milieuklacht.

Nieuwe procedure
Afgelopen jaar hebben wij de procedure rondom afhandeling van klachten verder geoptimaliseerd. Klachten komen op dit moment binnen via ons post- en registratiesysteem. Elke klacht krijgt een zaaknummer en wordt gekoppeld aan de klachtencoördinator. Voor de afhandeling van de klacht maakt de klachtcoördinator gebruik van een digitale klachtenchecklist. Hierdoor kunnen wij een uniforme klachtenbehandeling en een goede registratie van klachten garanderen. Het gebruik van digitale checklisten zorgt er ook voor dat wij op een duidelijke manier inzicht krijgen in de aard, omvang en locaties van klachten. Via deze nieuwe procedure kunnen wij klachten goed volgen, trends in klachten herkennen en er op toezien dat klachten tijdig worden afgehandeld.

Voor de gemeente Uitgeest behandelen wij ook klachten op het gebied van APV en Bouw- & Woningtoezicht.

Behandelde milieuklachten

Gemeentegeplandgerealiseerd
Beemster158
Beverwijk8060
Bloemendaal4025
Edam-Volendam100
Haarlem175160
Haarlemmerliede en Spaarnwoude216
Heemskerk5034
Heemstede3029
Landsmeer157
Noordwijkerhout810
Oostzaan1511
Purmerend2011
Uitgeest1510
Velsen12591
Waterland203
Wormerland2530
Zandvoort4572
Zeevang100
Provincie Noord-Holland--


Toelichting
Wij ontvingen afgelopen jaar 577 klachten. Sinds maart 2015 maken wij gebruik van digitale klachtenchecklist voor de registratie van de klachten. In 2015 hebben wij zodoende 534 klachten via deze checklisten geregistreerd. Via deze checklisten kunnen wij een gespecificeerd beeld geven van de klachten die binnenkomen. In 73% van de gevallen waren wij het bevoegd gezag. Voor de overige klachten waren andere instanties het bevoegd gezag. Deze klachten hebben we doorgestuurd naar de juiste, behandelende instantie. De meeste klachten zijn doorgestuurd aan de betreffende gemeentes en ODNZKG.
De meerderheid aan klachten die wij binnenkregen ging over geluidoverlast. De geluidsoverlast werd in de meeste gevallen veroorzaakt door muziekgeluid (28%), autoraces (18%) en ventilatie (11%). De klachten over autoraces hebben betrekking op het Circuit Park Zandvoort. De overlast van muziekgeluid en ventilatie werd in de meeste gevallen veroorzaakt door horeca-inrichtingen. Wij ontvingen ook veel geur- en afvalklachten. Geurklachten worden vaak veroorzaakt door het bereiden van voedingsmiddelen, deze klachten hebben daarom ook vaak betrekking op horeca-inrichtingen.
In 2015 ontvingen wij ook een aantal klachten over houtkachels (rook- en geuroverlast). Houtkachels worden steeds vaker gebruikt door particulieren. Daarom verwachten wij dat het aantal klachten hierover in 2016 zal stijgen. In 2016 zullen wij ook extra informatie verstrekken over het voorkomen van overlast door houtkachels.

De meeste klachten ontvingen wij uit de gemeente Haarlem, gevolgd door Velsen en daarna Beverwijk.

type_klachten

geluidklachten_specificatie