Geluidontheffingen horeca (Activiteitenbesluit, APV)

Geluidontheffingen horeca (Activiteitenbesluit, APV)

Om een prettige leefomgeving mogelijk te maken gelden voor bedrijven, die geluid produceren, maximale geluidsnormen. In de gemeentelijke APV kan door de gemeente zijn opgenomen dat per bedrijf hier één tot twaalf keer per jaar van mag worden afgeweken. Daarvoor moet een geluidsontheffing worden aangevraagd. Wij geven deze ontheffing af óf adviseren gemeenten over de te verlenen ontheffing. Dit kan bijvoorbeeld voor een jubileum, sportdag of een andere speciale gelegenheid waarbij naar verwachting meer geluid wordt geproduceerd dan normaal.

Aantal geluidontheffingen horeca

 geplandgerealiseerd
Beverwijk9539
Bloemendaal-2
Haarlem-5
Heemskerk2020
Heemstede-4
Uitgeest-2
Velsen120100