Jaarverslag 2016

Kerncijfers 2016

Sociaal jaarverslag

In het sociaal jaarverslag wordt aangegeven wat de belangrijkste activiteiten zijn geweest op het gebied van personeel en organisatie.

Financieel jaarverslag

In het financieel jaarverslag geven wij een toelichting op het overzicht van baten en lasten over het jaar 2016.

Interviews

Lees onze zes interviews waarin onze medewerkers, samen met samenwerkende partijen, ingaan op het thema verbinding.

Inleiding

"Welkom op ons digitaal jaarverslag. Wij nemen u met dit verslag mee langs een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet, de gevolgen van de nieuwe wet VTH, onze integrale Wabo-taakuitvoering en over onze basisopleiding medewerker Omgevingsrecht. U leest uiteraard ook over de taken en projecten die wij afgelopen jaar uitvoerden voor de zeventien gemeenten en […]"

Lees meer

Thema's 2016

Omgevingsdienst IJmond
Inleiding
Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Uitvoering specialistische milieuregelgeving
Advisering ruimtelijke plannen en bouwplannen
Milieubeleid en duurzaamheid