Advisering bouwplannen

Advisering bouwplannen

Wij adviseren gemeenten over de onderwerpen geluid, ecologie, bodemkwaliteit en milieubeheer met betrekking tot Omgevingsvergunningen bouw. Wij toetsen of onderzoek noodzakelijk is en beoordelen de relevante onderzoeken (bijvoorbeeld bodemonderzoek of gevelwerkingsmaatregelen in verband met geluid), de mogelijkheid tot duurzame bouw en energiebesparingsmaatregelen. Hierover leveren wij een integraal advies. In 2016 behandelden wij 157 bouwaanvragen. De zaken die in 2016 zijn gestart en in 2017 worden afgerond berekenen wij volgend jaar opnieuw.

Standaard toetsen wij op de volgende onderwerpen:

  • Flora en faunawet en Wet natuurbescherming,
  • geluid
  • bodem
  • Milieubeheer (bijvoorbeeld: is het een nieuw bedrijf dat zich moet melden bij de Omgevingsdienst? Wat zijn de milieuvoorschriften waaraan het bedrijf moet voldoen?)
  • duurzaam bouwen
  • asbest in relatie tot sloop