Advisering over hinder van Schiphol

Advisering over hinder van Schiphol

Binnen het dossier Schiphol werken acht gemeenten samen; Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen. Bergen en Heiloo sloten zich per 1 januari 2016 aan. In 2016 zijn de portefeuillehouders Schiphol van deze acht gemeenten vier keer bijeengekomen voor overleg over hun inbreng in de Omgevingsraad en voor de uitvoering van de Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol. Wij bereiden het overleg voor, bespreken de agenda voor met betrokkenen en verzorgen de verslaglegging en de verdere uitvoering van daaruit voortgekomen acties.

Uitbreiding gemeentelijke deelname aan Omgevingsraad

Ook hebben wij ons in 2016 ingezet om te komen tot een uitbreiding van gemeentelijke deelname aan de Omgevingsraad Schiphol (als opvolger van de Alderstafel en de CROS); Velsen is hier nu ook bij aangesloten (Alkmaar, Castricum en Uitgeest waren al deelnemer).

Vlieghinder door nachtvluchten

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Uitgeest liggen, voor wat betreft de nachtvluchten onder de vaste aanvliegroute van de Polderbaan op Schiphol. De inzet van de Polderbaan voor landingen in de nacht leidt tot een stijging van het aantal meldingen in deze gemeente. Met de afsluiting van de oostelijke nachtelijke aanvliegroute is de overlast in deze regio gegroeid. In 2016 is daarom aandacht besteed aan hoe de vlieghinder door nachtvluchten kan worden verminderd. Daarbij is aandacht gegeven aan:

 • Het monitoren van het nakomen van de afspraak over het terugbrengen van het aantal nachtvluchten van 32.000 tot 29.000 als compenserende hinderbeperkende maatregel.
  Op dit moment heeft Schiphol een andere hinderbeperking voorgesteld. Wanneer hier geen resultaat uit komt zal er een second opinion gevraagd worden.
 • Onderzoek naar de tijdelijke maatregel ter compensatie van de afgesloten nachtelijke aanvliegroute uit het oosten (Artip2c).
  In samenwerking met de bewonersorganisatie PVRC in Castricum is onderzoek gedaan naar de wijze van aanvliegen in de nacht. De resultaten uit dit onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2017 gepresenteerd.
 • Het laag aanvliegen boven ons gebied. Dit is de grootste bron van vlieghinder.
  Gemeente Bergen heeft hierover (en over de gewijzigde nachtroute) een speciale inwonersavond georganiseerd.

In 2016 hebben wij daarnaast ondersteund in de volgende projecten:

 • Om het geluid van vliegtuigen objectief te registreren is in Heiloo een NOMOS-meetpunt gerealiseerd.
 • Voor hinderbeperking bij het uitvliegen is een initiatief van de regio Zuid-West gesteund in de Omgevingsraad Schiphol dat ook ons gebied betreft. Dit verzoek loopt nog.
 • Heldere communicatie met de eigen inwoners heeft volop de aandacht gekregen. In 2016 hebben wij gemeente Bergen geholpen met een informatieavond voor haar inwoners. ODIJ heeft aan de beheerders van de gemeentelijke websites gevraagd een link te plaatsen op hun sites naar de webpagina’s over Schiphol op onze website.
 • De inwoners die veel last hebben van vliegtuiglawaai zijn te woord gestaan.