Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan is een resultaat van een integrale ruimtelijke afweging, waarbij het belangrijk is dat ook alle milieuonderwerpen worden meegewogen. Over deze milieuonderwerpen adviseren wij onze gemeenten. Dat betekende in 2016 dat wij de milieutoets voor bestemmingsplannen (nieuw of actualisatie) uitvoerden, in totaal deden wij dit 37 keer. We adviseerden per bestemmingsplan gemiddeld drie keer (voorontwerp, ontwerp en definitief plan). Voor de gemeenten Beverwijk, Velsen en Zandvoort stelden we de milieuparagraaf van bestemmingsplannen op.

Belangrijkste projecten

Pilot Omgevingsplan Wijk aan Zee

Samen met de gemeente Beverwijk en het adviesbureau Rho hebben wij, vooruitlopend op de Omgevingswet, een Pilot Omgevingsplan opgesteld voor Wijk aan Zee. In 2016 is het voorontwerp van het plan gepubliceerd en heeft de gemeente Beverwijk samen met ons een kennisbijeenkomst over het Omgevingsplan georganiseerd. Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft dit Omgevingsplan gebruikt als basis voor een kennisbijeenkomst met betrekking tot de Omgevingswet. Ook aan deze bijeenkomst leverden wij een inhoudelijke bijdrage.

Raad van Statezaak Bestemmingsplan Spaarnwoude

Wij hebben de gemeente Velsen ondersteund bij de Raad van Statezaak tegen het bestemminsplan Spaarnwoude. De uitkomst van de zaak was overwegend positief voor de gemeente. Wel diende er een aanvullende ecologische onderbouwing te worden opgesteld.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuw Noord Zandvoort

In 2016 is een begin gemaakt met het bestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuw Noord Zandvoort. Wij hebben de gemeente geholpen bij het opstellen van een bestemmingsplan dat gericht is op ontwikkeling. Delen van het bedrijventerrein kunnen namelijk transformeren naar woningbouw, terwijl op het terrein van de voormalige waterzuivering ruimte komt voor nieuwe bedrijven. Voor het bestemmingsplan is een inventarisatie gemaakt van alle activiteiten die een relatie hebben met de stalling van viskramen en voorbereiding voor de verkoop van vis in deze kramen. Hiertoe is een specifieke omschrijving in het bestemmingsplan opgenomen die ervoor zorgt dat nu en in de toekomst deze activiteiten goed gereguleerd plaats kunnen vinden.

Averijhaven IJmuiden

De Averijhaven in IJmuiden wordt in de toekomst ontmanteld en ingericht als insteekhaven met lichtervoorziening, oftewel overslag van bulk uit zeeschepen op binnenvaartschepen. In 2016 is het bestemmingsplan dat dit ruimtelijk mogelijk maakt afgerond. Naast het inrichten als insteekhaven zijn er gesprekken gevoerd over het inrichten als volwaardige haven. Onze betrokkenheid bij dit traject bestond uit het inbrengen van kennis over de milieusituatie en uitgangspunten voor ontwikkelingen. De gesprekken hebben (nog) niet geleid tot concrete plannen.

In het kader van advisering op ontwikkelingen in strijd met het bestemmingsplan toetsten wij in 2016 54 omgevingsvergunningen en 36 principeverzoeken.