Intentieverklaring Ruimte, Wonen, Werken in de IJmond

Intentieverklaring Ruimte, Wonen, Werken in de IJmond

In 2006 is een intentieverklaring opgesteld (het “Waterlandakkoord”) waarin afspraken zijn gemaakt tussen partijen om enkele benoemde gebieden in de IJmond binnen de geldende milieurandvoorwaarden zowel woningbouw- als bedrijfsontwikkelingen mogelijk te maken. De intentieverklaring concentreert zich op de mogelijkheden voor woningbouw (maximale invulling) op verschillende locaties (specifiek in Beverwijk en Velsen) in samenhang met de revisievergunning van Tata en toekomstige bedrijfsontwikkelingen. Inmiddels is het akkoord al 10 jaar in uitvoering. Nieuwe ontwikkelingen en het (deels) uitvoeren van de afspraken van het Waterlandakkoord vroegen echter om een herijking van het akkoord. In 2016 heeft evaluatie van de uitgevoerde werkzaamheden en voorgenomen maatregelen plaatsgevonden en is dit afgezet tegen nieuwe en regelgeving en wensen ten aanzien van woningbouw. In 2017 zal bestuurlijke herijking en het vervolg uitgewerkt worden.