Milieueffectrapportages

Milieueffectrapportages

Afgelopen jaar schreven wij de milieuparagrafen van bestemmingsplannen en projectbesluiten en toetsten wij milieuparagrafen op juistheid en volledigheid. Wanneer een project grote, nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, schrijft de wetgeving voor dat er een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Afgelopen jaar boden wij ondersteuning bij het opstellen en beoordelen van milieueffectrapportage voor bestemmingsplan Wijk aan Zee.