Inleiding

Welkom op ons digitale jaarverslag

Bert Pannekeet & Tim De Rudder

WEET WAT ER SPEELT IN DE GEMEENTE

"Ik zie dat deze werkwijze zich in de praktijk uitbetaalt. Omgevingsdienst IJmond is op de hoogte van wat er speelt, maar belangrijk ook, ze hebben de flexibiliteit om te schakelen tussen dossiers als de actualiteit daarom vraagt. Ook is er intern flexibiliteit bij het overnemen van dossiers of wanneer er cijfers aangeleverd moeten worden. Dit draagt enorm bij aan de transparantie en dat is voor een dienst op afstand zeer belangrijk."

Lees meer

Welkom op ons digitaal jaarverslag. Wij nemen u met dit verslag mee langs een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet, de gevolgen van de nieuwe wet VTH, onze integrale Wabo-taakuitvoering en over onze basisopleiding medewerker Omgevingsrecht.

U leest uiteraard ook over de taken en projecten die wij afgelopen jaar uitvoerden voor de zeventien gemeenten en Provincie Noord-Holland op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, uitvoering specialistische milieuregelgeving, advisering ruimtelijke plannen en bouwplannen en milieubeleid en duurzaamheid. Per thema passeren diverse projecten de revue.

Binnen onze werkzaamheden zoeken wij zoveel en zo breed mogelijk de verbinding met onze omgeving. Via dit jaarverslag willen wij die verbinding extra belichten. U vindt daarom in dit jaarverslag diverse interviews met onze medewerkers en medewerkers van bijvoorbeeld de GGD Kennemerland, politie, Duurzaam Bouwloket en gemeente Heemstede. Wat uit de interviews vooral naar voren komt, is dat het delen van kennis en ervaring van grote meerwaarde is. Het zorgt voor meer effectiviteit, ook als het gaat om de snelheid van processen, en bereidt ons beiden voor op de toekomst.

Verbinding staat ook centraal bij diverse ontwikkelingen die op ons afkomen, zoals de implementatie van de Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt ons onze uitvoering integraal en gebiedsgericht uit te voeren. Waarbij verbinding intern, maar ook de verbinding en samenwerking met onze opdrachtgever van groot belang is. Wij stellen dan ook in onze missie: “In de uitvoering van onze taken vervullen wij een proactieve, regisserende en vooral verbindende rol.”

Naast bovenstaande onderwerpen, vindt u ook ons sociaal jaarverslag en het financieel jaaroverzicht.

Voor nu veel leesplezier.

Bert Pannekeet