Door kennis en ervaring te bundelen, versnellen we het verduurzamingsproces

Door kennis en ervaring te bundelen, versnellen we het verduurzamingsproces

Interview met Omgevingsdienst IJmond & gemeente Heemstede

Sinds wethouder Nieuwland vorig jaar duurzaamheid in zijn portefeuille kreeg, is er voor gemeente Heemstede niet meer alleen een Duurzaamheidsnota 2016-2020. “De wethouder heeft flinke ambities op het gebied van duurzaamheid. Hij heeft aangestuurd op een jaarlijks uitvoeringsprogramma,” geeft Eddy Satoer van Omgevingsdienst IJmond aan. Jaarlijks wordt het uitvoeringsprogramma opgesteld rond zes thema’s: Bestaand beleid, Innovatie, Voorbeeldfunctie, Regionale samenwerking, Way of life en Circulaire economie.

Onder elk thema zijn diverse projecten opgevoerd door zowel gemeentelijke afdelingen als Omgevingsdienst IJmond. Beide partijen verzorgen ook de uitwerking. Zo ondersteunde de omgevingsdienst in 2016 de gemeente bij het organiseren van de Klimaatverbond Energy Battle, waar twee scholen hebben gewonnen. Ook stimuleerde de omgevingsdienst, naar aanleiding van de doelstellingen, twee sportverenigingen om te verduurzamen door het uitvoeren van energiescans waarmee energiebesparende maatregelen inzichtelijk zijn gemaakt.

Arno Schumacher, Ruud van Schaik, Sebastiaan Nieuwland, Mireille Middendorp, Jackelien Glorie, Jarda Dijk en Eddy Satoer

“De samenwerking biedt toegevoegde waarde op de manier dat we enkele dagen per week iemand van Omgevingsdienst IJmond in huis hebben, iemand die we kennen. Ook buiten die dagen is Eddy bereikbaar. Het is belangrijk om op die manier samen te werken om de uitvoering op lokaal niveau te houden,” aldus wethouder Sebastiaan Nieuwland. Ze blijven streven naar beter. De focus moet in de toekomst vooral niet meer alleen op controleren en handhaven liggen, ook duurzaamheid moet aan bod komen. Wethouder Nieuwland: “De kennis en ervaring wordt zo op diverse vlakken gebundeld, dit versnelt het verduurzamingsproces.”