Samenwerking belangrijk voor goede integratie thema milieu

Samenwerking belangrijk voor goede integratie thema milieu

Interview met Bart van de Bovenkamp en Adriaan Rensen

Omgevingsdienst IJmond en gemeente Beverwijk zijn in 2016 gestart met een pilot. Samen ontwikkelen ze op basis van de Crisis- en herstelwet een omgevingsplan voor Wijk aan Zee om te anticiperen op de Omgevingswet die in 2019 in werking zal treden. Omgevingsdienst IJmond en de gemeente hebben een bijzonder bestemmingsplan met verbrede reikwijdte opgesteld, met daarin ook nog eens een ontwikkelingsplan. Om de integratie omtrent het thema Milieu goed te laten verlopen, is vanuit de gemeente intensieve samenwerking nodig met onder andere de omgevingsdienst. Ook zet deze pilot gemeente Beverwijk en Omgevingsdienst IJmond als koploper in het anticiperen op de Omgevingswet op de kaart.

Bart van de Bovenkamp en Adriaan Rensen

“We werken nauw samen bij het opstellen van het omgevingsplan, hierin ondersteunen we elkaar. Ook bij de overleggen met de Provincie Noord-Holland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu,” geeft Bart van de Bovenkamp coördinator milieu en ruimtelijke ordening Omgevingsdienst IJmond aan. Door gebruik te maken van elkaars kennis en expertise ligt er een goed plan en lopen overleggen met externe partijen soepeler dan wanneer het ieder voor zich zou zijn.

Adriaan Rensen van de gemeente Beverwijk is tevreden over de samenwerking. “De Omgevingsdienst denkt mee met het project en levert een zinvolle bijdrage. De samenwerking is heel goed, Bart maakt regelmatig tijd vrij om zijn bijdrage op tijd te kunnen leveren. Een goed voorbeeld van hoe we straks moeten gaan werken met z’n allen.”