Een goed netwerk maakt delen van informatie nog makkelijker

Een goed netwerk maakt delen van informatie nog makkelijker

Interview met Manon Bosch & Jeroen Brinkman

In 2013 startten Openbaar Ministerie, politie, gemeente, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee en Douane de driejarige operatie Fabricius met als doel een schoon havengebied waar ondernemers graag investeren. In 2015 is Omgevingsdienst IJmond aangehaakt. In eerste instantie was Fabricius vooral op hennep, illegale bewoning en witwassen via vastgoed gefocust, later werd het breder bekeken. Manon Bosch, medewerker Omgevingsrecht Omgevingsdienst IJmond: “Dat was voor ons een moment om in te stappen en de samenwerking met de partijen aan te gaan.”

Wanneer er sprake is van verdachte activiteiten wordt het ‘subject’ door deze samenwerking vanuit alle invalshoeken bekeken. Dit heeft al tot diverse successen geleid. Inmiddels hebben we met de partners een goed netwerk, zowel onderling als onder de gebruikers van het gebied. Doordat met meerdere ogen wordt gekeken, vallen misstanden veel sneller op en wordt veel sneller bekend wie waar bepaalde activiteiten ontplooit.

Manon Bosch, Jeroen Brinkman en Jos van der Heijden (gemeente Velsen)

Inmiddels is eind 2016 het Fabricius-project formeel beëindigd, maar de samenwerking tussen de (overheids)partners en ondernemers gaat vanwege de geboekte successen onverminderd door. Het Haventeam is daarom een vervolg op project Fabricius.

Er wordt periodiek met elkaar overlegd, maar daarbuiten weten partners elkaar ook goed te vinden. Zo kan er ook sneller gehandeld worden. “De lijnen zijn kort en onder de vlag van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) kan beschikbare informatie onderling worden gedeeld, daar zit de kracht,” aldus Jeroen Brinkman, coördinator Haventeam Fabricius namens de politie.