Milieubeleid en duurzaamheid

Ilva Zwart, Roy Langedijk, en Koen Klaver

SAMEN NAAR EEN DUURZAME REGIO

"Het is fijn een onafhankelijk partij, welke kwalitatief heel goede en leesbare rapporten maakt, in te kunnen zetten om inhoudelijke en aansprekende presentaties te geven. Daarnaast zijn ze ook digitaal beschikbaar zodat bewoners altijd stukken en informatie kunnen nalezen,” geeft Ilva Zwart van Omgevingsdienst IJmond aan. Roy Langedijk van Duurzaam Bouwloket: "De samenwerking zorgt voor meer effectiviteit en een kortere doorlooptijd van trajecten. Uiteindelijk zorgt het zelfs voor leukere projecten met een beter resultaat."

Lees meer

Naast onze primaire taken, zoals toezicht, handhaving, vergunningverlening, advisering en de uitvoering specialistische milieuregelgeving, voeren wij ook projecten uit op het gebied van luchtkwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid. Daarbij ligt de focus op regionale uitdagingen. In dit hoofdstuk gaan we daar verder op in.