KIMO Nederland & België

KIMO Nederland & België

KIMO is een Europese milieu- en veiligheidsorganisatie voor lokale overheden rond de noordelijke zeeën. KIMO Nederland en België bestaat uit 37 kustgemeenten en maakt onderdeel uit van KIMO International, waar meer dan 70 gemeenten uit 8 Europese landen lid van zijn. Het secretariaat van KIMO Nederland en België is ondergebracht bij Omgevingsdienst IJmond. Robert te Beest, wethouder gemeente Velsen, is voorzitter van KIMO Nederland en België.

KIMO streeft naar een betere toekomst voor haar gemeenten in relatie tot de aangrenzende zeeën en kustwateren. Dit doet KIMO niet alleen, maar in samenwerking met andere overheden en instanties.

Internationaal secretariaat

KIMO is een netwerkorganisatie van kustgemeenten in Noordwest Europa, waarbij er per land een nationaal secretariaat is naast een internationaal secretariaat. Het internationaal secretariaat is verantwoordelijk voor internationale aangelegenheden, maar wordt sinds 2016 vaak vertegenwoordigd door de nationale tak als het gaat om bijvoorbeeld het bijwonen van conferenties. Zo is KIMO Nederland en België afgevaardigde voor overleggen in Brussel. Daarnaast is het afgelopen jaar een aantal Europese conferenties in Nederland bezocht, die hier gehouden werden in verband met het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie.

KIMO International komt tweemaal per jaar bijeen. De voorjaarsvergadering van het internationale bestuur op 14 mei 2016 was afgelopen jaar in Öckerö in Zweden. De eer om de Internationale Algemene ledenvergadering te hosten ging dit jaar naar de gemeente Noordwijk, waar op 7, 8 en 9 oktober 2016 de vergadering in Noordwijk is gehouden.

KIMO Nederland en België in Brussel

In 2016 heeft KIMO Nederland en België in Brussel de Europese Commissie en andere in Brussel gevestigde organisaties bezocht om naamsbekendheid te creëren en de contacten te verstevigen. Zo is overlegd met vertegenwoordigers van de EU Directoraten Generaal (DG) Milieu, Zee en Transport in Brussel.

Ook is het overleg van niet-EU-organisaties – georganiseerd door het Comité voor de Perifere Maritieme Regio’s (CPMR), in samenwerking met het Huis van de Nederlandse Provincies en Provincie Noord-Holland – bezocht. In Nederland was KIMO aanwezig bij het internationale overleg van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, over plastics. Adviezen vanuit dit overleg kunnen van invloed zijn op Europees beleid omtrent visvangst en haveninstallaties. Om deze reden komt er in 2017 een internationaal vervolg over afvalnetten.

Door de lobbywerkzaamheden bij het Directoraat Generaal Transport heeft KIMO nu zitting in werkgroep Havenontvangstinstallaties (een voorziening in een haven waar schippers olie, afval en chemisch afval afkomstig van schepen kwijt kunnen) van het Europese Duurzame Scheepvaart Forum (ESSF). Daardoor kan KIMO de Commissie rechtstreeks adviseren over de aanpassing van de Richtlijn Havenontvangstinstallaties, die straks ook in Nederland en België zijn doorwerking zal vinden.

Projecten

KIMO Nederland en België werkte in 2016 aan een aantal strategische projecten, allemaal gericht op het tegengaan of opruimen van afval in zee.

Green Deal Schone Stranden & Green Deal Visserij voor een Schone Zee

Van dit project voert KIMO het projectsecretariaat, in nauwe samenwerking met het Ministerie van I&M. De initiatieven richten zich op samenwerking met belanghebbenden in strandtoerisme, visserij, afvalinzameling en milieu. Samen met hen zorgen we beter voor het milieu en zorgen we voor een breed draagvlak voor deze activiteiten. Zo proberen we de afvalkringloop meer te sluiten. Hiervoor zijn interactieve bijeenkomsten georganiseerd, is er een informatieve website opgezet en zijn pilotprojecten gefaciliteerd. Daarnaast heeft KIMO de Nationale Stranddagen naar Velsen weten te halen voor 2017, waarbij zowel KIMO als de gemeente Velsen gastheer zijn.

Onderdeel van de Green Deal Schone Strand is de Schoonste Strand Verkiezing

Inspecteurs van de ANWB en het publiek kiezen een winnaar. Afgelopen jaar was het strand van Heemskerk het schoonste strand van Noord-Holland.

Het Fishing for Litter-programma is onderdeel van de Green Deal Visserij

Samen met twaalf visserijhavens, lokale vissers, gemeenten en het Ministerie van I&M halen wij afval uit zee en verwerken dit zo duurzaam mogelijk. Eind 2016 werd het programma genomineerd voor de internationale Ocean Award, waarbij KIMO als tweede eindigde tijdens de uitreiking in januari 2017 in Londen.

Integraal afvalbeleid is onderdeel van de Green Deal Visserij

In dit project wordt gewerkt aan afvalstromen. Zo heeft KIMO een convenant getekend met Healthy Seas over de inzameling en recycling van visnetten. Daarnaast wordt gewerkt aan een integraal afvalplan voor alle verschillende afvalstromen uit de visserijsector (huisvuil, netten en pluis, Fishing for Litter, bedrijfsafval). Omdat alles begint bij bewustwording rondom de afvalproblematiek in en op zee wordt hier vanuit de Green Deal sterk op ingezet.

Tentoonstelling

Sinds 2014 brengt KIMO het probleem van afval op zee (de plastic soep, het effect van afval op zeedieren en de gevolgen van microplastics) onder de aandacht door middel van een reizende tentoonstelling. Ook in 2016 heeft deze tentoonstelling weer op verschillende plaatsen in Nederland gestaan. Uit ervaring is gebleken dat een periode van minimaal 3 maanden geschikt is voor uitleen. De tentoonstelling staat tot maart 2017 in Delft en is daarna weer beschikbaar.

Expeditie Juttersgeluk

In 17 gemeenten (van Westvoorne in het zuiden tot Texel in het noorden) werd de strandschoonmaakactie Expeditie Juttersgeluk georganiseerd, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit werd gedaan in samenwerking met Stichting Juttersgeluk, deelnemende gemeenten en zorginstellingen. Het leuke en succesvolle project, waar veel media aandacht aan hebben besteed, vond ook in gemeente Velsen plaats. Om de expeditie in 2017 nationaal uit te kunnen rollen hebben tijdens onze internationale ledenvergadering op 7, 8 en 9 oktober 2016 in Noordwijk zowel Jan van Zanen (voorzitter VNG) als Robert te Beest (voorzitter KIMO) en Suzanne Klaassen (directeur St. Juttersgeluk) een samenwerkingsconvenant getekend.

Global Goals voor Duurzame Ontwikkeling

Volgens de VNG is KIMO bij uitstek de partij die doel nummer 14 van de Global Goals kan dragen: gezonde zeeën. In dit kader steunen zowel KIMO Nederland en België als VNG International de Expeditie Juttersgeluk 2017. Ook is een strategisch overleg over de Global Goals (Accelerator) op 30 juni 2016 bijgewoond, waar zowel de voorzitter als de secretaris een presentatie over leven onder water hebben verzorgd.

Nederlandse overleggen en presentaties

KIMO Nederland en België is bij de volgende nationale overleggen aanwezig geweest:

  • Tijdens de Trilaterale Conferentie “UNESCO Waddenzeehavens” op 20 juni 2016 heeft KIMO samen met het ministerie van I&M twee workshops over afvalbeheer aan boord van schepen verzorgd.
  • KIMO was aanwezig bij het nationaal overleg over de aanpak van vispluis op juli 2016. Dit zijn de plastic draadjes ter bescherming van trawlnetten.
  • Op 13 augustus 2016 tijdens het HavenVistijn op Texel mocht KIMO zich grootschalig presenteren. Tevens is hier een aantal convenanten over de aanpak van afval op zee ondertekend door de gemeente Texel, KIMO en Healty Seas.

Internationale overleggen

KIMO Nederland en België is bij de volgende internationale overleggen aanwezig geweest:

  • KIMO was bij een High Level Meeting met EU-functionarissen over kustvaart op 15 februari 2016 in Amsterdam.
  • KIMO was aanwezig bij twee overleggen van het Europees Duurzame Scheepvaart Forum van de EU, waarbij tijdens één overleg een presentatie over Fishing For Litter door KIMO werd verzorgd. Deze presentatie werd zo goed ontvangen dat er nu gekeken wordt naar de mogelijkheid Fishing for Litter in andere landen in te zetten als beleidsinstrument.
  • KIMO was bij het Polytalk Overleg over het thema Geen plastics in de oceanen op 16 maart 2016 in Brussel.
  • De jaarlijkse internationale KIMO ledenvergadering op 7, 8 en 9 oktober 2016 was dit jaar in Noordwijk. Na de vergadering was er een interessant congres met sprekers waaronder onze astronaut André Kuipers en voorzitter van de VNG Jan van Zanen. Ter plekke ondertekenden de heer Van Zaanen, mevrouw Klaassen (St. Juttersgeluk) en de heer Te Beest (KIMO) een samenwerkingsovereenkomst voor 2017 om gezamenlijk de Expeditie Juttersgeluk langs de gehele Nederlandse kust te organiseren.

Publiciteit

Artikelen over KIMO en haar werk werden gepubliceerd in diverse nationale, regionale en lokale media zoals Strand Magazine, Visserijnieuws, One World, Amports. Ook stonden er tientallen artikelen in lokale media.

Tijdens het Achtuurjournaal van 22 juni 2016 werd er aandacht besteed aan KIMO en Fishing for Litter middels een interview.