Bedrijventerreinen – GreenBiz IJmond

Bedrijventerreinen – GreenBiz IJmond

Afgelopen jaar was het tweede jaar dat de succesvolle GreenBiz-formule was uitgerold over de hele IJmond. Ondernemers van zes bedrijventerreinen in de IJmond werken binnen GreenBiz IJmond aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. GreenBiz IJmond werkt daarbij samen met Ondernemersvereniging IJmond.

Het gaat om de volgende zes bedrijventerreinen:

  • Havengebied Velsen – Velsen
  • Broekerwerf – Velserbroek
  • Velsen-Noord/BPIJ – Velsen-Noord
  • Kagerweg-Oost/ De Pijp – Beverwijk
  • De Houtwegen – Beverwijk
  • Trompet – Heemskerk
  • Uitgeest

Op alle bedrijventerreinen in de IJmond zijn bijeenkomsten georganiseerd om doelstellingen te formuleren en activiteiten te organiseren. Daarbij zijn plannen gemaakt om het energieverbruik terug te dringen en transport en mobiliteit te vergroenen. Op elk bedrijven is een werkgroep geformeerd. Iedere werkgroep is in 2016 3 à 4 keer bij elkaar geweest.

Hoogtepunten 2016

Led it Go!

In februari heeft in de Skybox van Daalimpex een led-congres plaatsgevonden over het inzetten van ledverlichting. Samen met OV IJmond is het gelukt om 108 ondernemers samen te brengen om over dit onderwerp te praten. Er waren leveranciers van Led verlichting, een aantal praktijk voorbeelden en er werden mogelijkheden aangereikt om dit als bedrijf goed op te pakken.

Energiebesparing in de metaal en elektro. Via de verruimde reikwijdte zijn ondernemers verplicht om energiebesparingsmaatregelen uit te voeren die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Maar nog beter is het als de ondernemers deze verplichting voor zijn en zelf keuzes maken en uitvoeren voor hun bedrijf. Soms wordt dit ook branchegericht aangemoedigd. Zo is er een handboek ontwikkeld voor de metaal en elektro. GreenBiz heeft samen met deze branche in maart een bijeenkomst georganiseerd waar 40 metaalbedrijven aan hebben meegedaan.

Een-op-eengesprekken

Een aantal ondernemers willen graag aan de slag met verduurzamen maar weten niet hoe ze hier het beste mee kunnen starten. Daar zijn de één-op-ééngesprekken met een energiespecialist vanuit GreenBiz voor. In 2016 zijn 15 een-op-eengesprekken geweest met ondernemers die goed op weg zijn geholpen met het nemen van de eerste stap. Voor een ieder is dat weer anders georganiseerd.

Energieonderzoeken met provinciale subsidie

In 2016 is HIRB-subsidie aangevraagd bij de Provincie Noord-Holland voor het uitvoeren van energieonderzoeken. Met behulp van deze subsidie kunnen energieonderzoeken voor de helft van de oorspronkelijke kosten uitgevoerd worden. Echter, ondanks veel publiciteit en het benaderen door Tebodin van meer dan 100 kansrijke ondernemers, is het niet gelukt om hier een succesvol project van te maken. Daarom is eind 2016 besloten om te onderzoeken hoe we de middelen alsnog kunnen gaan inzetten.

Enquête Houtwegen

Op de Houtwegen is een enquête uitgezet onder alle ondernemers om de kansen en knelpunten op het terrein te inventariseren. Hieruit kwam onder andere de behoefte naar meer informatie over afval-kansen naar voren.

Zonnepanelen Velserbroek

Het verduurzamingspotentieel van bedrijventerrein Velserbroek is in kaart gebracht waar onder andere de toepassing van zonnepanelen als zeer kansrijk uit naar voren kwam. Vervolgens zijn alle ondernemers op het terrein benaderd over de mogelijkheid voor deelname aan een collectieve inkoopactie (20 geïnteresseerden) en ontvangen van indicatieve berekening (7 ondernemers).

Afvalworkshop

Op donderdag 27 oktober waren op initiatief van GreenBiz IJmond zo’n vijftien bedrijven aanwezig bij de afval-workshop van Jan-Henk Welink van de TU Delft. Aan de hand van voorbeelden en tips gaf Welink uitleg over hoe bedrijven hun afval kunnen beperken of als grondstof kunnen aanbieden aan andere bedrijven.

Bijeenkomst Post Staalbouw

De OV IJmond buurtborrel werd in het najaar in Velsen-Noord gehouden bij Post Staalbouw. Deze buurtborrel stond in het teken van zonnepanelen op bedrijfsdaken. Naast een toelichting van de directeur zelf, de heer Jaap Zijlstra, is uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden voor ondernemers. GreenBiz IJmond bood gratis indicatieve berekeningen aan. Er waren circa 60 ondernemers aanwezig.

Datalogger-estafette

Gedurende het jaar is bij tien ondernemers een datalogger geplaatst. In meer dan 90% van de ondernemers bleek dat bij het inregelen van de CV nog heel veel energie te besparen valt.

Vanwege de positieve reacties is GreenBiz IJmond in november 2016 gestart met het organiseren van een Datalogger-estafette waarbij ondernemers kosteloos een week een datalogger geïnstalleerd krijgen, mits een opvolger wordt gekozen en de ondernemer terugkoppelt wat hij met de resultaten gaat doen.

Communicatie

Een belangrijk communicatieinstrument voor GreenBiz IJmond is de website. Deze is in 2016 volledig vernieuwd. Iedere week verscheen een nieuwsbericht en iedere maand is een digitale nieuwsbrief verstuurd. Daarnaast zijn in magazine de IJmondiaan een viertal artikelen verschenen over de lopende projecten. Ook is afgelopen jaar actief gebruik gemaakt van social media via Twitter en LinkedIn. Op de Trompet hebben wij geflyerd om extra aandacht te vragen voor de initiatieven van GreenBiz.