Duurzaamheidslening Wormerland

Duurzaamheidslening Wormerland

Particuliere woningeigenaren in de gemeente Wormerland konden afgelopen jaar gebruikmaken van een duurzaamheidslening via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De duurzaamheidslening maakt het mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente geld te lenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen. In 2016 hebben wij ook onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor maatschappelijk organisaties, in aanvulling op de duurzaamheidslening voor particulieren, in de vorm van een revolverend fonds. De raad heeft hier in 2016 een bedrag van € 500.000,- voor beschikbaar gesteld. Naar aanleiding van dit onderzoek blijkt dat van de 17 ondervraagde organisaties (met name sportclubs en MFA) meer dan de helft interesse heeft in een lening ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen. Tevens geeft men aan behoefte te hebben aan ondersteuning en een energiescan zodat de juiste maatregelen genomen worden.

In 2017 zullen de overleggen met SvN, financiën van de gemeente en de input van de maatschappelijke organisaties vorm krijgen. De verwachting is in het eerste kwartaal van 2017 een revolverend fonds in werking te hebben.