Pop-up store gemeente Velsen

Pop-up store gemeente Velsen

Op 10 oktober 2016 is de pop-up store Du-Dock geopend, in opdracht van de gemeente Velsen. Du-Dock, afgekort van Duurzaam Dock, is een plek waar inwoners terecht kunnen voor advies en informatie over duurzaam en energiezuinig wonen, renoveren en verbouwen. Daarnaast is deze locatie beschikbaar voor samenwerking tussen bedrijven, overheden, scholen en maatschappelijke organisaties om te komen tot nieuwe initiatieven en het faciliteren van een ontmoetingsplek met burgers.

In een tijd waar je op internet alle mogelijke informatie kunt vinden over duurzame energie, energiebesparing en financieringsvormen, zien we ook dat inwoners in toenemende mate behoefte hebben aan betrouwbare en onafhankelijke informatie en begeleiding. Dit bij voorkeur in persoonlijk contact. Door samenwerking tussen onder andere de gemeente, lokale ondernemers, bewonersinitiatieven, Duurzaam Bouwloket en lokale energiecoöperatie Energiek Velsen wordt het aanbieden en filteren van deze informatie, het tonen van materialen en installaties en het uitwerken van nieuwe initiatieven mogelijk in de pop-up store. Het uiteindelijke doel is om bewoners op een laagdrempelige manier (op een centrale en herkenbare locatie) in aanraking te brengen met duurzame maatregelen, technieken en initiatieven en voorzien van deskundig advies zodat ze in staat zijn hun woning te verduurzamen.

Sinds de opening van Du-Dock op 10 oktober zijn er diverse activiteiten georganiseerd. Zo is de winkelruimte ingericht en vond op 4 november het openingsfeest plaats. Er zijn bedrijven en lokale initiatieven uitgenodigd om via een co-creatie bijeenkomst wensen en ideeën te bespreken voor het optimaal benutten van Du-Dock. In november vond de kick-off plaats van de Energy Battle in Velsen. Du-Dock was gastheer van diverse bijeenkomsten in het kader van de Opgewekte Woning Club. Ook vond in Du-Dock een workshop plaats over het zelf installeren van zonnepanelen én organiseerde Du-Dock een warmtecamera-excursie voor inwoners van Velsen. Een avond over zelf duurzaam bouwen werd drukbezocht.