Wij wonen wijzer

Wij wonen wijzer

Inwoners in de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Uitgeest en Velsen konden afgelopen jaar aanspraak maken op de subsidieregeling Wij Wonen Wijzer, waarmee zij subsidie ontvingen op dak-, gevel, en vloerisolatie en HR+++-glas. De subsidieregeling liep af op 1 december 2016. Daarom hebben wij via een communicatiecampagne een extra impuls gegeven aan de regeling. Ook koppelden we de subsidieregeling aan diverse wijkgerichte aanpakken. De communicatiecampagne bestond uit een perscampagne met regelmatige persberichten en –uitingen, advertentiecampagne in goed gelezen media in de betreffende gemeenten, Facebook-promotie in samenwerking met Duurzaam Bouwloket en het linken van diverse wijkgerichte projecten die wij afgelopen jaren uitvoerden.

De extra aandacht voor de regeling heeft eraan bijgedragen dat aan het eind van de looptijd in vrijwel alle gemeenten het subsidieplafond was bereikt. In totaal ontvingen wij afgelopen jaar 513 subsidieaanvragen.

gemeenten aanvragen in 2016 Toegekende subsidies in 2016 totaal over periode 2014-2016
Beverwijk 115 65 156
Bloemendaal 87 65 140
Heemskerk 103 69 158
Uitgeest 61 46 80
Velsen 147 100 232

Een inwoner die subsidie bij ons aanvraagt, maakt daarvoor gebruik van ons aanvraagformulier. Wanneer wij de aanvraag en offerte goedkeuren, kan een erkend installatiebureau opdracht krijgen de isolatiemaatregel toe te passen. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, stuurt de inwoner ons een gereedmeldingsformulier met factuur. Pas wanneer deze binnen is, keren wij de subsidie uit en is de aanvraag afgehandeld. Dat is ook de reden dat eind 2016 nog niet alle aanvragen zijn afgehandeld. In het eerste kwartaal 2017 ronden wij de subsidieregeling af.

Na afronding van de subsidieregeling zullen wij 766 subsidieaanvragen hebben behandeld. In de IJmond hebben we dan 250.000 euro aan subsidie verstrekt, wat neerkomt op een investering door particuliere woningeigenaren van circa 1,7 miljoen euro.

In 2016 heeft het rijk twee nieuwe subsidieregelingen ingesteld. Een voor woningisolatie en een voor kleinschalige hernieuwbare warmteopties zoals zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen.