Wijkgerichte aanpak

Wijkgerichte aanpak

Beverwijk en Heemskerk

In 2016 zijn we met wijkgerichte aanpakken gestart in Beverwijk en Heemskerk. Woningen in de Beverwijkse wijk tussen de Laan van Bloïs, Gladiolenlaan, Westertuinen en de Plantage konden zich aanmelden voor een infraroodfoto van hun woning. In Heemskerk ging het om inwoners in de wijk tussen Jan Ligthartstraat, Jonkheer Geverslaan, Kerkweg en Ruysdaelstraat. Inwoners uit beide wijken hebben wij via een huis-aan-huisbrief geïnformeerd. Via de infraroodfoto wordt zichtbaar waar een woning energie en warmte verliest en of het isoleren van een woning zinvol is. In de twee wijken reageerden zo’n 75 inwoners (per wijk).

In beide gemeenten vond een infraroodsafari plaats, wat betekende dat we van alle aangemelde huizen in een aantal dagen tijd foto’s maakten met een warmtebeeldcamera. Het ging hier om 1 foto van de voorgevel. Het was een teaser om het gesprek met de inwoner aan te kunnen gaan.

Daarna hebben we de hele wijk, maar via een persbericht ook de gehele gemeente, uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over woningisolatie. Daar kwam zo’n 100 man op af. Op deze avond werden de gemaakte foto’s toegelicht door het Duurzaam Bouwloket, werd meer informatie over subsidiemogelijkheden gegeven en werden gepaste isolatiemaatregelen besproken. Een van de avonden hebben we integraal via internet uitgezonden, wat circa 75 unieke views opleverde.

Daarna hebben we via een brief de wijk geïnformeerd over de mogelijkheden om deel te nemen aan een nieuw initiatief en vervolg op deze informatiebijeenkomst; de Opgewekte Woning Club.

Zowel in Beverwijk als in Heemskerk konden we, dankzij voldoende animo, starten met een Opgewekte Woning Club. Het traject van de Opgewekte Woning Club bestond uit drie bijeenkomsten. Bijeenkomst 1 ging over inzicht in verbruik (deelnemers kregen een aantal gadgets mee naar huis waarmee ze hun eigen verbruik konden monitoren), bijeenkomst 2 over het maken van een fijn-wonenplan en bijeenkomst 3 ging in op de resultaten uit het fijn-wonenplan. Bijzonder aan dit traject is dat na de tweede bijeenkomst een duurzaamheidsadviseur bij de deelnemers thuis is gekomen om hen te adviseren over specifieke maatregelen, die moesten leiden tot het fijn-wonenplan.

De ambities was om vanuit de Opgewekte Woning Clubs ook te kunnen starten met collectieve inkoop van isolatiemaatregelen, waar ook weer andere wijkbewoners konden aanhaken, maar dat is niet van de grond gekomen. Wel heeft een aantal deelnemers gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor woningisolatie en daaruit maken we op dat zij uiteindelijk individueel maatregelen hebben getroffen.

Bloemendaal

In de gemeente Bloemendaal hebben we voor de wijkgerichte aanpak ‘Duurzaam Bloemendaal’ samengewerkt met Duurzaam Overveen en Duurzaam Bouwloket. Ook hier startte de aanpak met diverse informatieavonden.

In maart en april vond een serie informatieavonden plaats in Overveen en Bloemendaal. De avonden werden inhoudelijk verzorgd door Duurzaam Bouwloket. Ook was er een mogelijkheid om deel te nemen aan workshops over isolatiemaatregelen, zonne-energie een waterzijdig inregelen van de cv. Koplopers en experts vertelden over hun ervaringen met duurzaam verbouwen en energiebesparing.

Na deze avond zijn collectieve inkopen georganiseerd door de bewoners zelf.

Oostzaan

In de periode september-november 2016 is in Oostzaan een wijkaanpak voor particuliere woningen georganiseerd. De inwoners werden door middel van drie informatieavonden en maatwerkadviezen geïnformeerd en gestimuleerd tot het nemen van energiebesparende en –opwekkende maatregelen voor hun woning. Ook werden er 50 infraroodscans verloot. Daarnaast werd de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een collectieve inkoopactie. Hieruit ontstond een groep actieve burgers die zich wil inzetten voor collectieve inkopen voor verschillende duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen, spouwmuurisolatie en plat dakisolatie.

Na afloop van deze bijeenkomsten, waaraan circa 150 inwoners hebben deelgenomen, heeft Duurzaam Bouwloket voor diverse woningtypen in de gemeente energieadviezen opgesteld. Met deze referentiewoningen zijn de mogelijkheden voor energiebesparing, energieopwekking, verbetering van (lucht)kwaliteit en toename van wooncomfort in kaart gebracht. De referentiewoningen geven een goed beeld van welke ingrepen voor deze woningen het meest interessant kunnen zijn om te zorgen voor meer comfort en besparing.

De volgende stap is een collectief inkooptraject. Wij zullen dit coördineren en worden daarin begeleid door Duurzaam Bouwloket.

Velsen

In de gemeente Velsen hebben we in 2016 gewerkt aan drie wijkaanpakken; in IJmuiden, Driehuis en Santpoort. Alle drie de wijkaanpakken bestonden uit een combinatie van infraroodfoto’s en de Opgewekte Woning Club. De aanpakken werden uitgevoerd in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket. Eind januari 2017 zijn de trajecten afgerond om zo aan te kunnen sluiten bij de start van een collectieve inkoop die jaarlijks georganiseerd wordt door de lokale energiecoöperatie Energiek Velsen.

Driehuis

In Driehuis hebben we inwoners uitgenodigd via een huis-aan-huisbrief om deel te nemen aan een wijkgerichte aanpak via de Opgewekte Woning Club. We ontvingen hier 24 aanmeldingen voor. Meer dan genoeg om het traject op te starten. Alle 24 deelnemers hebben deelgenomen aan drie bijeenkomsten. Het resultaat was voor alle deelnemers dat zij een duurzaamheidsadviseur thuis over de vloer hebben gehad en via een persoonlijk fijn-wonenplan inzicht hebben op welke wijze zij hun eigen woning kunnen verduurzamen.

Santpoort

In Santpoort hebben we inwoners uitgenodigd via een huis-aan-huisbrief. Circa 135 mensen gaven hieraan gehoor en waren aanwezig bij de eerste informatiebijeenkomst. 120 inwoners hebben aangegeven interesse te hebben in een infraroodfoto van de eigen woning. Deze foto’s hebben wij in november/december gemaakt. Onder de 135 deelnemers van de informatiebijeenkomst hebben wij vijf maatwerkadviezen verloot. De woningen waarvoor wij een maatwerkadvies hebben laten opstellen, hebben wij ook ingezet als referentiewoning om de geïnteresseerde inwoners te informeren over potentiele maatregelen.

Tijdens de informatiebijeenkomst zijn de deelnemers uiteengegaan in twee werksessies. Tijdens één werksessie werd meer informatie gegeven over energiemaatregelen en de mogelijkheden van collectieve inkoop. De tweede groep startte met de eerste ronde van de Opgewekte Woningclub. Deze groep is later nog tweemaal bijeen gekomen om het traject Opgewekte Woningclub af te ronden. Het resultaat was voor alle deelnemers dat zij een duurzaamheidsadviseur thuis over de vloer hebben gehad en via een persoonlijk fijn-wonenplan inzicht hebben op welke wijze zij hun eigen woning kunnen verduurzamen.

Om eraan bij te dragen dat maatregelen ook daadwerkelijk getroffen gaan worden, zullen wij inwoners begeleiden bij collectief inkooptrajecten. Deels gaat dat, voor spouwmuurisolatie en zonnepanelen, in samenwerking met het Energiek Velsen die in 2017 een inkooptraject zullen starten, maar voor overige maatregelen, zoals vloerisolatie of de aankoop van zonneboilers, werken wij samen met de initiatiefnemers van de Opgewekte Woning Club.

IJmuiden

In IJmuiden konden inwoners deelnemen aan de Opgewekte Woning Club. De sessies vonden plaats in pop-upstore Du-Dock. Omdat slechts vijf inwoners zich aanmeldden, is het traject na twee sessies beëindigd.

Energiek Velsen

Wij hebben in 2016 ook ondersteuning geboden aan het collectieve inkooptraject van Energiek Velsen. De ondersteuning bestond uit het meewerken aan communicatiemiddelen, waaronder een huis-aan-huisbrief, maar ook onze aanwezigheid bij informatiebijeenkomsten om meer informatie te vertrekken over subsidiemogelijkheden en het effect te laten zien van isolatiemaatregelen middels infraroodfoto’s. De inkooptrajecten voor spouwmuurisolatie en zonnepanalen van Energiek Velsen waren succesvol en zullen in 2017 worden herhaald.

Wormerland

In de periode april-december 2015 is in Wormerland een wijkaanpak voor particuliere woningen gestart. De inwoners werden door middel van informatieavonden, maatwerkadviezen en infraroodscans geïnformeerd en gestimuleerd tot het nemen van energiebesparende maatregelen en duurzame energie opwekking voor hun woning. Daarnaast werd de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een collectieve inkoopactie. Hieruit ontstond Wormerland Duurzaam: een burgercollectief welke na de eerste collectieve inkoop in Plaszoom Oost (2016), inmiddels een tweede collectieve inkoop in een andere wijk (bij de Oranjelaan) heeft voorbereid (april 2017).

Tevens heeft het burgercollectief Wormerland Duurzaam zich eind november 2016 ingeschreven bij de KvK als vereniging en is er regelmatig contact met de ZEK (Zaanse Energie Kooperatie).

Waar nodig, bieden wij ondersteuning aan de vereniging.