Drinkwatercampagne Wormerland

Drinkwatercampagne Wormerland

In de gemeente Wormerland zou in 2016 een drinkwatercampagne van start gaan. Doel was hier, op verzoek van de raad, het besparen van drinkwater. Na een aantal gesprekken met PWN blijkt dat drinkwaterverspilling eigenlijk geen probleem is. Wel zou de gemeente het gebruik van kraanwater kunnen stimuleren en het (her)vullen van (plastic) flesjes. Dit door middel van een drinkwatertappunt. Omdat de recreatievisie op dit moment nog herschreven wordt, heeft de gemeente aangegeven de mogelijkheid tot het plaatsen van een tappunt nog even uit te stellen.