GPR-gebouw

GPR-gebouw

Al een aantal jaren stellen wij het instrument GPR ter beschikking aan initiatiefnemers, architecten en projectontwikkelaars. Met dit instrument krijgen zij op eenvoudige wijze inzicht in de mate van duurzaamheid van een op te richten gebouw. De initiatiefnemer kan zelf keuzes maken waar hij het zwaartepunt wenst aan te brengen (materiaalkeuze, energieverbruik, toekomstwaarde, watergebruik etc.). Ook in 2016 is het instrument GPR Gebouw zoveel als mogelijk aan initiatiefnemers van nieuwbouw beschikbaar gesteld. Wanneer iemand gebruik maakt van een GPR-licentie, bieden wij ook informatie over duurzame technieken.

Enkele gemeenten hebben een GPR score vastgelegd in het milieubeleidsplan, zoals de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Velsen en Wormerland. In 2016 is het aantal GPR licenties dat verstrekt is, gestegen. Dit is veroorzaakt door het herstel op de woningmarkt en de vele nieuwbouwprojecten, zowel van woningcorporaties als van particuliere initiatieven. Met name de laatste doelgroep heeft veelvuldig gebruik gemaakt van GPR Gebouw.

In ons werkgebied zijn ook een aantal energieneutrale woningen ontwikkeld. GPR Gebouw is een goed instrument om bewustwording te bewerkstelligen bij architecten en bouwbedrijven. In 2016 is met alle aanvragers van bouwvergunningen een contactmoment geweest waar aandacht is besteed aan de mogelijkheid om duurzaam te bouwen.