Maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed kent een hoog potentieel waar het gaat om energiebesparing. Niet alleen omdat vaak nog een forse reductie van het energiegebruik en opwekking van duurzame energie mogelijk is, maar ook vanwege de voorbeeldfunctie die deze gebouwen hebben. Denk daarbij aan gemeentelijke gebouwen (gemeentehuizen, gemeentewerven, enz.), sportverenigingen, maar ook zorginstellingen. Diverse initiatieven spelen in op deze potentie, zoals de Green Deal voor de zorg. Ook de subsidie voor sportverenigingen moet zorgen voor een stimulans als het gaat om energiebesparing. In dit hoofdstuk komen de verschillende onderdelen uit dit actieplan terug.