Sportverenigingen

Sportverenigingen

Bij (sport)verenigingen is verduurzamen niet het eerste waaraan wordt gedacht. Terwijl de installatie van zonnepanelen bijvoorbeeld juist heel interessant zou kunnen zijn. Kantines hebben vaak een plat en groot dak, prima voor zonnepanelen. En het rendement van zonnepanelen is erg gunstig. Door daarnaast zuinig om te gaan met het energieverbruik, wordt extra bespaard op de uitgaven. Zo blijft er meer geld over voor de sport en juist dat is waar het allemaal om draait!

Nu investeren in energiemaatregelen is voor verenigingen ook interessant door de beschikbare subsidie. Om sportverenigingen en sportstichtingen te informeren over de subsidieregeling en te adviseren over mogelijke energiebesparende maatregelen organiseerden wij diverse informatiebijeenkomsten in Velsen (in 2015), Bloemendaal, Heemstede en Wormerland (2016).

Een aantal verenigingen heeft al duurzaamheidsmaatregelen getroffen, in vrijwel alle gevallen na een energiescan. Gemeenten hebben de kosten voor deze energiescan voor de helft gedekt. In gemeente Bloemendaal hebben Bennebroekse Sportvereniging “Blijft Steeds Moedig” (SV BSM) en HC Bloemendaal tal van maatregelen getroffen in het kader van duurzaamheid. Zo heeft BSM koelapparatuur vervangen door energiezuinige apparaten en bewegingssensoren geplaatst die zijn aangesloten op het lichtnet.

In gemeente Heemstede werd bij roeivereniging ’t Spaarne een energiescan uitgevoerd. Bij RCH, de voetbalclub in Heemstede, werden ketels vervangen en ledlampen geïnstalleerd. In gemeente Velsen ging IJ.V.V. Stormvogels verder met het verduurzamen van de club. Daarbij ging het om het vervangen van lampen, ketels en pompen.

In gemeente Wormerland zijn 15 sportclubs uitgenodigd voor een presentatie van Sportstroom. Tijdens deze presentatie werd niet alleen de rendabiliteit van verschillende duurzame maatregelen uitgelegd maar ook kregen de clubs informatie over subsidiemogelijkheden en financiering. Daarnaast kregen de clubs een gratis energiescan aangeboden waar 7 clubs gebruik van hebben gemaakt. Een van de clubs heeft direct subsidie aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen (EDS). De andere clubs hebben de intentie uitgesproken in 2017 met de energiescan aan de slag te gaan. Wij zullen hen hier zo nodig bij ondersteunen.