Milieubeleidsplan gemeenten Beverwijk en Velsen

Milieubeleidsplan gemeenten Beverwijk en Velsen

Wij voeren in opdracht van de gemeenten Beverwijk en Velsen het milieubeleid uit. Voor beide gemeenten hebben wij een milieubeleidsplan opgesteld, met daarin ambities, doelstellingen en daaruit voortkomende concrete projecten voor de periode 2015-2020. Diverse onderwerpen en projecten uit deze beleidsplannen, die afgelopen jaar een rol hebben gespeeld voor onze werkzaamheden, worden in dit hoofdstuk behandeld. Tevens zijn er enkele cijfers beschikbaar die wij inzetten om de ambities die in de beleidsplannen zijn vastgesteld, op te volgen.

Rapportage

In 2012 is aan de hand van lokale en nationale monitoringsinstrumenten (RWS Klimaatmonitor, Enervisa van bureau DWA en onze eigen gegevens) een nulsituatie bepaald met betrekking tot het energieverbruik in de gemeenten Beverwijk en Velsen. De databases worden elk jaar, met de kennis van nu, aangevuld en zo nodig worden cijfers uit het verleden aangepast. Dit omdat monitoring over energieverbruik en –productie nog in ontwikkeling is. Zo worden er soms in verband met privacy gegevens niet vrijgegeven. Dit heeft gevolgen voor de uiteindelijke cijfers.

Bijvoorbeeld in gemeente Velsen is het getal uit 2012 maar een fractie van wat de categorie Industrie daadwerkelijk verbruikt, omdat de grootste energie-intensieve bedrijven (bijvoorbeeld zware industrie) niet in deze categorie getoond kunnen worden. In gemeente Beverwijk ontbreken om dezelfde redenen bepaalde cijfers.

Gemeente Beverwijk

Doelstelling

In gemeente Beverwijk is de doelstelling 1,5% energiebesparing per jaar, vanaf 2012. Momenteel zou er 6% bespaard moeten zijn. Om eerdergenoemde redenen zijn alleen de cijfers voor woningen en bouwnijverheid beschikbaar, deze laten een daling in energiegebruik zien.

  Energiegebruik 2012 (TJ/jaar)Energiegebruik 2015* (TJ/jaar)Percentage verschil (%)
Gebouwde omgevingWoningen995941-1,5 %
Commerciële dienstverlening415OnbekendOnbekend
Publieke dienstverlening251OnbekendOnbekend
Industrie, Afval, WaterIndustrie en energie (incl. RWZI)84OnbekendOnbekend
Bouwnijverheid2821-25 %

*Let op: de cijfers zijn van 2015 omdat de cijfers van 2016 pas later in 2017 aangevuld en gevalideerd worden.

Groene stroom

De hoeveelheid stroom uit zonnepanelen is fors toegenomen, maar de doelstelling dat 14% van het particuliere energiegebruik uit zonne-energie moet komen is nog niet bereikt. Energie in Beeld (database van de netbeheerders) laat zien dat in 2016 ongeveer 2,8% van de door particulieren gebruikte stroom door lokale zonnepanelen wordt geproduceerd.

CategorieDuurzame Energie 2012 (TJ)Duurzame energie 2015* (TJ)Percentage verschil (%)
Zonnestroom2,35117 %
Houtkachels in woningen14,513-10 %
Duurzame energieproductie obv aangeleverde reststromen en aandelen in HVC43,865,550 %
WKO utiliteitsbouw4525 %
Overige hernieuwbare projecten als Biomassavergisting33,4OnbekendOnbekend

Gemeente Velsen

Doelstelling

De doelstelling voor gemeente Velsen is 1,5% energiebesparing per jaar vanaf 2012, wat betekent dat er tot op heden 6% energie bespaard zou moeten zijn. Voor woningen is deze doelstelling bijna behaald, voor publieke dienstverlening is deze ruimschoots behaald. De aantrekkende bouwnijverheid laat wel een stijging zien.

  Energiegebruik 2012 (TJ/jaar)Energiegebruik 2015* (TJ/jaar)Percentage verschil (%)
Gebouwde omgevingWoningen1.7131.627-5 %
Commerciële dienstverlening643OnbekendOnbekend
Publieke dienstverlening358285-20 %
Industrie, Afval, WaterIndustrie en energie (incl. RWZI)22OnbekendOnbekend
Bouwnijverheid152353 %

*Let op: de cijfers zijn van 2015 omdat de cijfers van 2016 pas later in 2017 aangevuld en gevalideerd worden.

Groene stroom

De hoeveelheid stroom uit zonnepanelen is fors toegenomen, maar de doelstelling dat 14% van het particuliere energiegebruik uit zonne-energie komt is nog niet bereikt. Uit gegevens van Energie in Beeld valt op te maken dat ongeveer 2,6% van de door particulieren gebruikte stroom door lokale zonnepanelen wordt geproduceerd.

CategorieDuurzame Energie 2012 (TJ)Duurzame energie 2015* (TJ)Percentage verschil (%)
Zonnestroom27204 %
Houtkachels in woningen152252 %
Windturbines op land (9,5 MW)78825 %
Duurzame energieproductie obv aangeleverde reststromen en aandelen in HVC7210648 %
WKO utiliteitsbouw5620 %

*Let op: de cijfers zijn van 2015 omdat de cijfers van 2016 pas later in 2017 aangevuld en gevalideerd worden.