Openbare verlichting

Openbare verlichting

De doelstellingen met betrekking tot Openbare Verlichting naar aanleiding van de Energietop 2015 zijn in de meeste gemeenten die aangaven dit te gaan realiseren ook daadwerkelijk doorgevoerd. Per gemeente moest in één buurt ledverlichting worden aangebracht.

Afgelopen jaar hebben wij toegewerkt naar gezamenlijke inkoop van (onderdelen van) openbare verlichting. Dit bleek echter geen succes omdat er te veel verschillen zijn tussen de gemeenten voor wat betreft de ingekochte materialen. Hierdoor werden geen schaalvoordelen ingeboekt. Wel werd kennis en informatie uitgewisseld tussen de beheerders van de openbare verlichting.

Vanuit het Energieakkoord was er aandacht voor het monitoren van de doelstellingen voor de openbare verlichting, waaronder een monitor van Rijkswaterstaat. Nog niet alle gemeenten hebben de monitor ingevuld.