Wind op land

Wind op land

Om aan de doelstellingen uit het Energieakkoord te kunnen voldoen, kunnen windmolens van groot belang zijn. De gemeente Velsen leent zich zeer goed voor de plaatsing van windmolens. Daarom zijn vorig jaar twee omgevingsvergunningen aangevraagd; één voor een lijnopstelling van zes windturbines langs de Noordersluisweg en éen voor drie windturbines in het verlengde van de bestaande drie windturbines langs de Reyndersweg op terrein van Tata Steel. De omgevingsvergunningen voor vijf andere windturbines op het terrein van Tata Steel zijn door de provincie geweigerd, ondanks de zienswijze van de gemeente Velsen en Beverwijk. De Provincie Noord-Holland is het bevoegd gezag voor deze zaken. Wij zijn namens de gemeenten Beverwijk en Velsen wettelijk adviseur. Onderzoek moet vaststellen welke effecten de plaatsing van de windmolens heeft voor omwonenden van het Windpark.

Voor de gemeente Velsen zal de beleidsnotitie Wind op Land in 2017 worden aangepast , naar aanleiding van het besluit van het college om ruimer Wind op land toe te staan. Ook initiatief voor nieuwe windturbineparken in Velsen (langs de A22) zal hierin worden meegenomen.