Natuur- en Milieueducatie Beverwijk en Heemskerk

Natuur- en Milieueducatie Beverwijk en Heemskerk

Wij verzorgen de Natuur- en Milieueducatie (NME) voor gemeenten Beverwijk en Heemskerk. NME heeft als doel jongeren en volwassenen kennis bij te brengen over natuur, milieu en duurzaamheid. Uitgangspunt is om mensen bewust te maken van hun eigen fysieke leefomgeving en hun betrokkenheid bij een duurzame samenleving te vergroten.

Doelgroep

Een belangrijke doelgroep zijn basisschoolleerlingen. Op jonge leeftijd wordt de basis gelegd voor een positieve houding ten opzichte van natuur, milieu en duurzaamheid. Natuurbeleving staat hierbij voorop. Ook onder volwassenen blijkt behoefte te zijn aan natuur- en milieu gerelateerde educatie. Om zoveel mogelijk doelgroepen in Beverwijk en Heemskerk de natuur te laten beleven, hebben wij in 2016 een gevarieerd en aantrekkelijk NME-programma aangeboden. Met verschillende programma’s op diverse locaties hebben meerdere doelgroepen gebruik kunnen maken van ons aanbod.

Lesprogramma’s en ondersteunende lesmaterialen

Verschillende scholen en andere organisaties hebben gebruik gemaakt van onze lesprogramma’s. De grootste vraag kwam van basisscholen waarvoor wij ruim 100 lesprogramma’s hebben uitgevoerd in 2016. Veel belangstelling was er voor de herfstexcursie Op zoek naar herfstschatten (waarbij kinderen in het bos met een gids op zoek gingen naar onder andere paddenstoelen, diertjes en boomvruchten), het lesprogramma Pannenkoeken op de boerderij en het lesprogramma Waterdieren (waarbij kinderen zelf met een schepnet onder andere kikkervisjes, libellelarven en salamanders vingen en met een zoekkaart moesten identificeren).

Ook de ondersteunende lesmaterialen konden op interesse rekenen, we hebben 50 aanvragen ontvangen. Veel belangstelling was er voor het lesmateriaal Vlinders in de klas en Paddenstoelen in de klas. Onze leskisten zijn verscheidene keren uitgeleend aan scholen in Beverwijk en Heemskerk.

Themamiddagen en excursies

In 2016 hebben wij 17 themamiddagen georganiseerd op kinderboerderij De Baak in Beverwijk en kinderboerderij Dierendorp en bezoekerscentrum het Koetshuijs in Heemskerk. Tijdens deze themamiddagen stond natuurbeleving centraal. De thema’s waren zeer uiteenlopend, maar altijd gerelateerd aan natuur, milieu of duurzaamheid. De activiteiten werden goed bezocht, met als uitschieter Schaapscheerdersdag op kinderboerderij De Baak en de opening van het nieuwe bezoekerscentrum het Koetshuijs.

Naast deze themamiddagen hebben wij ook zes excursies aangeboden voor volwassenen. Wegens de grote belangstelling hebben we de Vleermuisexcursie drie keer georganiseerd.

Naschoolse activiteiten

Via Welschap Heemskerk, verantwoordelijk voor buurtcentra, kinderopvang en naschoolse opvang, hebben wij in 2016 het verzoek ontvangen om naschoolse activiteiten aan te bieden bij verschillende scholen in Heemskerk. In totaal hebben wij afgelopen jaar 18 naschoolse activiteiten waaronder uilenballen pluizen, appelmoes maken en nestkastjes timmeren aangeboden op verschillende scholen in Heemskerk.

Nacht van de Nacht

Om aandacht te vragen voor de schoonheid van een donkere nacht en onnodig lichtverbruik wordt al enkele jaren de Nacht van de Nacht georganiseerd. In samenwerking met vele vrijwilligers en bedrijven waaronder Tata Steel en PWN wordt een avondwandeling in het duingebied van Heemskerk en Wijk aan Zee georganiseerd. De Nacht van de Nacht 2016 heeft in totaal 1.900 mensen mogen verwelkomen.

Project ‘Taste before you Waste’

Zes basisscholen in Beverwijk en Heemskerk hebben met verschillende klassen deelgenomen aan het project Taste before you Waste. Tijdens dit project ontdekten leerlingen hoe zij zelf konden bijdragen aan het voorkomen van voedselverspilling. Het team van Taste before you Waste gingen met de kinderen aan de slag met levensmiddelen die je in de winkel niet zo snel meer zou kopen waaronder overrijpe bananen, daar maakten ze uiteindelijk een bananentaart van. Ook werd de leerlingen kennis bijgebracht over houdbaarheidsdata.

Tegel eruit, boom erin!

In het kader van Boomfeestdag konden scholen afgelopen jaar hun eigen schoolplein vergroenen. De scholen kregen een gratis boom als zij 1m2 verwijderden. In totaal negen scholen in Beverwijk en Heemskerk hebben gebruik gemaakt van de actie Tegel eruit, boom erin!

NME in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland

NME Beverwijk en Heemskerk is al enkele jaren voortrekker in de samenwerking in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland. Afgelopen jaar hebben wij twee overleggen georganiseerd met alle NME centra in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland. Tevens hebben wij namens deze NME centra twee nieuwsbrieven verstuurd aan alle scholen, BSO’s en geïnteresseerde partijen in deze regio. Het complete aanbod van de NME centra is ondergebracht op de website www.nmewijzer.nl.

In regio Zuid-Kennemerland is een groot aanbod van natuur- en milieu-educatieve middelen en activiteiten. De basisscholen in de gemeente Bloemendaal krijgen (een deel) van deze kosten vergoed. Omgevingsdienst IJmond coördineert deze regeling, geeft hieraan bekendheid bij de basisscholen en handelt de verzoeken hiervoor af. Er zijn bijvoorbeeld verzoeken ingediend voor excursies/lessen van Thijsse’s Hof, Bezoekerscentrum De Kennemerduinen, de Meerlanden en voor ondersteunend NME-materiaal zoals een bijenhotel, zaden en afvalscheidingsbakken.

Ondersteunende taken

Naast de activiteiten en werkzaamheden zoals beschreven, hebben wij afgelopen jaar ook verschillende ondersteunde taken uitgevoerd. Zo waren wij bijvoorbeeld betrokken bij het Klimaatcongres van gemeente Beverwijk en Heemskerk, waar het thema betrekking had op de grotere hoeveelheden regen die we verwachten en omgang met water en wateroverlast in de toekomst. Ook waren we bij de Energieke Zondag, een energiemarkt, op de Breestraat in Beverwijk. Jaarlijks stellen wij voor de gemeenten Beverwijk en Heemskerk een uitgebreid jaarverslag op. Het gehele NME jaarverslag kunt u aanvragen via nme@odijmond.nl.