Omgevingsdienst IJmond

Als het gaat om het milieu in ons werkgebied, zijn wij al achttien jaar het centrale aanspreekpunt. In deze achttien jaar zijn wij uitgegroeid tot een robuuste organisatie waar anno 2017 circa 120 medewerkers op een professionele, transparante wijze en samen met inwoners, ondernemers en overheden, werken aan een leefbare, veilige en duurzame omgeving. In 2016 kende onze uitvoering een aantal speerpunten, zoals het Energieakkoord, nieuwe wet VTH en de aanstaande implementatie van de Omgevingswet. Deze speerpunten staan beschreven in dit hoofdstuk.

Brigitte Velthuis & Femke Woltring

OMGEVINGSWET VRAAGT OM VERBINDING MILIEU & GEZONDHEID

"Milieu en gezondheid liggen zeer dicht bij elkaar,” aldus Brigitte Velthuis van Omgevingsdienst IJmond. “Maar bij milieu wordt er naar de wettelijke norm gekeken en vanuit gezondheid juist naar de wenselijke norm. Dit willen we integreren, zodat we elkaar kunnen versterken.” Met de Omgevingswet voor de deur is samenwerking noodzakelijk. Femke Woltring van de GGD Kennemerland: “Het gaat in de eerste plaats om het creëren van een andere mindset. Dit is een open proces waarbij voorop staat dat iedereen aanhaakt is en aangehaakt blijft."

Lees meer