Basisopleiding medewerkers Omgevingsrecht

Basisopleiding medewerkers Omgevingsrecht

Begin 2016 zijn wij voor de achtste keer gestart met de Basisopleiding Medewerker Omgevingsrecht. De opleiding duurt 20 weken en bestaat uit een combinatie van theorie en negen praktijk lessen, waarbij deelnemers een dag in de week besteden aan theorie en vier dagen de theorie direct in de praktijk toepassen. Wij hebben deze opleiding zelf ontwikkeld om nieuw talent klaar te stomen voor het vak omgevingsrecht. Onze eigen medewerkers bereiden de opleiding voor en geven de diverse lessen. Zo zorgen we ook dat intern het kennisniveau up to date blijft en we actief kennis delen binnen de organisatie.

In onze opleiding staan we niet alleen stil bij de ‘klassieke’ milieutaken. Als omgevingsdienst voeren we ons toezicht, waar mogelijk, zo integraal mogelijk uit. Daarom besteden we tijdens onze opleiding ook aandacht aan wetgeving, theorie en praktijk op het gebied van milieuzaken, als bodemverontreiniging, geluidhinder, veiligheid, luchtkwaliteit, mobiliteit, energiebesparing, brandveiligheid, asbest en slopen maar ook van zaken als bouw en drank- en horecawetgeving. Zo zijn de deelnemers van onze opleiding, na afronding, breed inzetbaar.

Via de opleiding stromen er periodiek nieuwe collega’s de organisatie binnen. Daarnaast gebruiken we de opleiding ook om eigen collega’s, die zich willen verbreden op milieugebied, bij te scholen of om te scholen. De opleiding staat ook open voor medewerkers van gemeenten en andere omgevingsdiensten die willen uitgroeien tot volwaardig milieu-inspecteur. Dit jaar namen drie van onze medewerkers deel aan de opleiding. Daarnaast startte zes nieuwe medewerkers aan de opleiding die bij ons in dienst zijn gekomen. Vier deelnemers namen namens Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied deel en één medewerker namens de gemeente Landsmeer.

De mix van jong talent en ervaringsdeskundigen zorgde volgens de deelnemers voor een goede dynamiek. Het is leuk om te vermelden dat alle deelnemers de opleiding succesvol hebben afgerond en een certificaat in ontvangst mochten nemen.