Energieakkoord

Energieakkoord

Op 6 september 2013 sloten ruim veertig partijen, waaronder de overheid, samen een Energieakkoord voor duurzame groei. De komende jaren gaan zij fors investeren in energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking. Het Energieakkoord kent hoge ambities. In 2020 moet 14 procent van de energie duurzaam worden opgewekt. Daarnaast moet het energieverbruik in Nederland gemiddeld 1,5 procent per jaar omlaag. Duurzaamheid staat daarmee prominent op de agenda in Nederland. Het Energieakkoord vraagt ook een forse inspanning van gemeenten in ons werkgebied. Daarom vormde het Energieakkoord in 2016 wederom een belangrijk uitgangspunt voor onze uitvoering, zowel op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, als in de advisering en projecten. Om in onze regio invulling te kunnen geven aan de doelstellingen van het Energieakkoord, organiseerden wij in 2015 een eigen Energietop. Samen met gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties vertaalden wij de landelijke doelstellingen naar realistische, regionale doelstellingen. Dat resulteerde in zes actieplannen gericht op de zes thema’s; bestaande woningbouw, bedrijven, maatschappelijk vastgoed, schoolgebouwen, openbare verlichting en het regionale warmtenet. In 2016 hebben we verder invulling gegeven aan deze actieplannen. Meer hierover in het hoofdstuk Duurzaamheid.

Naast de doelstellingen uit het Energieakkoord, hebben wij onze focus vorig jaar ook uitgebreid met de inzet voor Circulaire Economie. De aandacht voor de principes van Circulaire Economie groeit steeds meer. Landelijk worden ook op dit thema steeds meer doelstellingen geformuleerd. Om daar ook binnen ons werkgebied invulling aan te geven, organiseerden wij op 8 december een succesvol congres met toonaangevende sprekers. Over dit congres en de diverse projecten meer in het hoofdstuk Duurzaamheid.