Integrale Wabo-taakuitvoering

Integrale Wabo-taakuitvoering

Sinds 1 januari 2016 voeren wij naast alle milieutaken ook de complete bouw- en woningtoezichttaak uit voor de gemeente Zandvoort. De gemeente heeft ons gevraagd om de WABO-taken uit te voeren en in de toekomst ook de Omgevingswet. Hiervoor zijn alle taken omtrent de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning overgeheveld naar ons. Wij behandelen voor Zandvoort daarmee nu ook de gebruiksmeldingen, tijdelijke gebruiksvergunningen en verzoeken om splitsingsvergunning. Deze taken komen bovenop de milieutaken die wij al uitvoerden voor Zandvoort. Met de overdracht van de taken kwamen ook vijf medewerkers over.

Gemeente Zandvoort geeft aan dat de onderlinge samenwerking met een aantal voordelen heeft. Wij streven ernaar om dichtbij onze opdrachtgevers te blijven, bereikbaar te zijn en snel te kunnen schakelen wanneer daarnaar wordt gevraagd. Het is goed om te constateren dat dit, nadat wij de extra taken nu een jaar uitvoeren, ook zo wordt ervaren door de gemeente. De onderlinge communicatie wordt als zakelijk en prettig ervaren en er lopen op diverse niveaus goede contacten. Daarnaast ervaart de gemeente ons als sterk in bedrijfsmatig denken en to the point. Voor burgers en ondernemers veranderde er niet veel. De procedures en contactgegevens bleven bijvoorbeeld gelijk. Dat is voor de gemeente een meerwaarde geweest.