Wijziging gemeenschappelijke regeling

Wijziging gemeenschappelijke regeling

Op 1 april 2016 wijzigde de Wet gemeenschappelijke regelingen. Om te voldoen aan de nieuwe voorwaarden in de wet, wijzigden wij ook onze Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond. De belangrijkste verandering is dat de raden van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen niet meer deelnemen aan de regeling. Daarmee is de gemeenschappelijke regeling omgevormd tot een zogenoemde collegeregeling: een regeling waar alleen colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten aan deelnemen.