Sociaal Jaarverslag

Sociaal Jaarverslag

Personeel en organisatie

Omgevingsdienst IJmond is een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Haarlem, Beemster, Purmerend en Provincie Noord-Holland. Voor diverse gemeenten uit Zuid-Kennemerland en Waterland voeren wij op contractbasis milieutaken uit. Onze organisatie bestond afgelopen jaar uit zes teams: Strategisch beleid, Omgevingsrecht, Vergunningverlening, Milieuadvisering, Milieuprojecten en Bedrijfsbureau. De samenstelling van ons dagelijks bestuur wordt gevormd door de vijf wethouders milieu van de gemeenten en de gedeputeerde van Provincie Noord-Holland. Het algemeen bestuur bestond in 2016 uit het dagelijks bestuur, aangevuld met wethouders milieu van de overige gemeenten binnen onze Gemeenschappelijke Regeling.

Dagelijks bestuur

 • De heer T. De Rudder – gemeente Beverwijk
 • De heer F.J.A. Frowijn – gemeente Heemskerk
 • De heer F. Bal – gemeente Velsen
 • De heer C.F.J. Mens – gemeente Uitgeest (afgetreden per 22 september 2016)
 • De heer T.P.J. Talsma – Provincie Noord-Holland (overleden op 2 november 2016)
 • Mevrouw C.Y. Sikkema – gemeente Haarlem

Algemeen bestuur

 • De heer T. De Rudder – gemeente Beverwijk
 • De heer F.J.A. Frowijn – gemeente Heemskerk
 • De heer F. Bal – gemeente Velsen
 • De heer C.F.J. Mens – gemeente Uitgeest (afgetreden per 22 september 2016)
 • De heer A.A. Tromp – gemeente Uitgeest (aangetreden per 19 november 2016)
 • De heer T.P.J. Talsma – Provincie Noord-Holland (overleden op 2 november 2016)
 • De heer A. Tekin – Provincie Noord-Holland (aangetreden per 12 december 2016)
 • Mevrouw C.Y. Sikkema – gemeente Haarlem
 • De heer M. Hegger – gemeente Purmerend
 • Mevrouw A. Zeeman – gemeente Beemster

Instroom

Over het jaar 2016 zijn er 23 nieuwe medewerkers in verschillende teams in dienst getreden.

Omgevingsrecht:

 • 5 junior medewerkers Omgevingsrecht
 • 1 juridisch medewerker
 • 5 medewerkers afkomstig van de gemeente Zandvoort
 • 1 geworven medewerker

Bedrijfsbureau:

 • 4 medewerkers

Milieuadvisering:

 • 4 medewerkers afkomstig van Provincie Noord-Holland
 • 1 geworven medewerker

Projecten:

 • 1 junior medewerker Omgevingsrecht
 • 1 geworven medewerker (traineeship vanuit de Summer School Omgevingswet, Wijk aan Zee)

Doorstroom

Eén junior medewerker Omgevingsrecht is doorgestroomd in de functie van milieuprojectmedewerker in het team Projecten. Vanuit het team Omgevingsrecht is een medewerker overgegaan naar het team Milieuadvisering.

Uitstroom

Er zijn over het afgelopen jaar acht medewerkers uitgestroomd.

 • 3 medewerkers van team Bedrijfsbureau
 • 1 medewerker van team Milieuadvisering
 • 1 medewerker van team Projecten
 • 1 medewerker van team Strategisch Beleid
 • 2 medewerkers uit het team Omgevingsrecht.

Stage

Gedurende het jaar zijn er zes stagiaires gestart in het team Omgevingsrecht. In het team Projecten zijn er twee stagiaires opgenomen in de periode van februari 2016 tot en met juni 2016. Zij hebben bijgedragen aan het energiebeheer project Wij wonen wijzer en het duurzaamheidsproject GreenBiz.

Opleidingen

Het opleidingsplan, dat jaarlijks wordt opgesteld en is gebaseerd op veranderende wetgeving, het onderhouden van kennis, competenties, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, is gerealiseerd.