Uitvoering specialistische milieuregelgeving

Omgevingsdienst IJmond & gemeente Heemstede

DOOR KENNIS EN ERVARING TE BUNDELEN, VERSNELLEN WE HET VERDUURZAMINGSPROCES

"De samenwerking biedt toegevoegde waarde op de manier dat we enkele dagen per week iemand van Omgevingsdienst IJmond in huis hebben, iemand die we kennen. Maar ook buiten die dagen is de omgevingsdienst bereikbaar. Het is belangrijk om op die manier samen te werken om de uitvoering op lokaal niveau te houden,” aldus wethouder Sebastiaan Nieuwland. Ze blijven streven naar beter. De focus moet in de toekomst vooral niet meer alleen op controleren en handhaven liggen, ook duurzaamheid moet aan bod komen. Wethouder Nieuwland: “De kennis en ervaring wordt zo op diverse vlakken gebundeld, dit versnelt het verduurzamingsproces."

Lees meer

Naast de wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voeren wij ook een breed spectrum aan wettelijke taken uit op het gebied van specialistische milieuregelgeving, zoals bodem, geluid, externe veiligheid en natuur- en biodiversiteit. Deze taken komen aan bod in dit hoofdstuk.