Asbest volkstuinen gemeente Heemstede

Asbest volkstuinen gemeente Heemstede

In opdracht van de gemeente Heemstede hebben wij afgelopen jaar de sanering van de asbestdaken op vier locaties van volkstuinvereniging Groenendaal begeleid. De asbestsanering is geïnitieerd door het bestuur van de volkstuinvereniging. Het bestuur wilde niet wachten met het verwijderen van het asbest totdat dit in 2024 verplicht is, omdat de aanwezigheid van asbest voor de gebruikers een mogelijk gezondheidsrisico vormt bij brand of vandalisme en door verwering.

De verplichte asbestinventarisatie van de complexen aan de Dr. Schaepmanlaan, Herenweg, Manpadslaan en Leidsevaartweg vond plaats in het voorjaar van 2016. Vanwege de seizoensfunctie die een volkstuin kent, is in het najaar van 2016 gestart met de voorbereidingen voor de daadwerkelijke verwijdering van het asbest. Wij adviseerden om de verwijdering te laten uitvoeren door een daarin gespecialiseerd bedrijf. Echter heeft een aantal eigenaren ervoor gekozen om hun asbestdak zelf te verwijderen. Zij hebben de golfplaten verpakt en ingeleverd bij het daarvoor ingerichte depot op de gemeentewerf.

Uiteindelijk is eind 2016 door een hiervoor gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf het asbest van twee verenigingsgebouwen en twee huisjes zonder eigenaar of gebruiker verwijderd. Een van de gebouwen verkeerde in slechte staat en is volledig gesloopt. De overige gebouwen zijn voorzien van nieuwe asbestvrije golfplaatdaken. Naast de daken is er zwerfasbest, asbesthoudende erfafscheiding en asbesthoudende beschoeiing (wordt gebruikt tussen wal en oppervlakte van het water om te voorkomen dat grond wegspoelt) van de complexen verwijderd om te voorkomen dat het asbest op termijn alsnog in de bodem terechtkomt.

In 2016 zijn alle asbestdaken van volkstuinvereniging Groenendaal gesaneerd. Als nazorg zal er in 2017 nog op een aantal locaties een onderzoek plaatsvinden om de bodem te controleren op de aanwezigheid van asbestvezels.

In het project zijn naast de bouwwerken van de Volkstuinvereniging ook twee asbestdaken van gebouwen van de gemeente in het wandelbos Groenendaal gesaneerd. In totaal is ca. 470 m2 asbesthoudende golfplaat verwijderd.