Bodemprogramma Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)

Bodemprogramma Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)

Wij voeren de coördinatie uit van het ISV-bodemprogramma en de specifieke bodemprojecten die daaruit voortkomen (op basis van het Bodemconvenant). Vaste onderdelen van dit programma zijn:

Hieronder vallen ook spoedlocaties door verspreidingsrisico’s en overgenomen nazorglocaties & verstrekken van bodeminformatie