Overgenomen nazorglocaties en verstrekken van bodeminformatie

Overgenomen nazorglocaties en verstrekken van bodeminformatie

Overgenomen nazorglocaties

Onder regie van de provincie zijn begin 2016 diverse nazorglocaties afgekocht aan firma Bodemzorg. Bodemzorg heeft de beschikking van het geval van bodemverontreiniging op haar naam gekregen. Hierdoor komen alle nazorgverplichtingen op naam van Bodemzorg en worden niet meer ten laste van de gemeente gebracht. Het gaat hier om de locaties:

  • Galvano te Uitgeest;
  • Tussenbeeksweg te Velsen;
  • Voormalig gasfabrieksterrein te Wormerland.

Verstrekken van bodeminformatie

Burgers, bedrijven en gemeenten vragen bij ons bodeminformatie op. De meerderheid van deze aanvragen komen van bedrijven, waaronder met name makelaars, nutsbedrijven en milieuadviesbureaus. Makelaars gebruiken de informatie voor verkooptransacties waarin zij altijd een bodemparagraaf moeten opnemen. Nutsbedrijven gebruiken de informatie voor de werkzaamheden die zij uitvoeren in de bodem. Milieuadviesbureaus gebruiken bodeminformatie als voorbereiding van bodemonderzoek. Een gedeelte van deze bodeminformatieverzoeken handelen wij automatisch af via onze digitale service, de omgevingsrapportage. Dit is een digitale module waarmee op elk gewenst moment en direct bodeminformatie kan worden opgevraagd en ingezien. Maar een gedeelte van deze verzoeken, verwerken wij nog steeds handmatig. Bijvoorbeeld wanneer er aanvullende informatie nodig is, die niet is opgenomen in onze omgevingsrapportage.

Met deze online dienstverlening sluiten wij aan op de regelgeving die erop gericht is bodeminformatie voor eenieder beschikbaar te stellen.

Om ook onze bodemtaken geschikt te maken voor onze digitale werkwijze en het verstrekken van digitale bodeminformatie, digitaliseerden wij afgelopen jaren onze bodeminformatie. Alle bodemonderzoeken die ons worden aangeboden, voeren wij in in ons bodeminformatiesysteem (BIS). Doordat wij sinds januari 2016 de provinciale bodemtaak uitvoeren is ook de aanwezige bodeminformatie van de provincie naar ons gekomen. Deze bodeminformatie is in 2016 geïntegreerd met de reeds aanwezige bodeminformatie in ons bodeminformatiesysteem.