Verstrekken van bodeminformatie

Verstrekken van bodeminformatie

Burgers, bedrijven en gemeenten vragen bij ons bodeminformatie op. De meerderheid van deze aanvragen komen van bedrijven, waaronder met name makelaars, nutsbedrijven en milieuadviesbureaus. Makelaars gebruiken de informatie voor verkooptransacties waarin zij altijd een bodemparagraaf moeten opnemen. Nutsbedrijven gebruiken de informatie voor de werkzaamheden die zij uitvoeren in de bodem. Milieuadviesbureaus gebruiken bodeminformatie als voorbereiding van bodemonderzoek. Een gedeelte van deze bodeminformatieverzoeken handelen wij automatisch af via onze digitale service, de omgevingsrapportage. Dit is een digitale module waarmee op elk gewenst moment en direct bodeminformatie kan worden opgevraagd en ingezien. Maar een gedeelte van deze verzoeken, verwerken wij nog steeds handmatig. Bijvoorbeeld wanneer er aanvullende informatie nodig is, die niet is opgenomen in onze omgevingsrapportage.
Met deze online dienstverlening sluiten wij aan op de regelgeving die erop gericht is bodeminformatie voor eenieder beschikbaar te stellen.

Om ook onze bodemtaken geschikt te maken voor onze digitale werkwijze en het verstrekken van digitale bodeminformatie, digitaliseerden wij afgelopen jaren onze bodeminformatie. Alle bodemonderzoeken die ons worden aangeboden, voeren wij in in ons bodeminformatiesysteem (BIS). Doordat wij sinds januari 2016 de provinciale bodemtaak uitvoeren is ook de aanwezige bodeminformatie van de provincie naar ons gekomen. Deze bodeminformatie is in 2016 geïntegreerd met de reeds aanwezige bodeminformatie in ons bodeminformatiesysteem.

In 2016 is onderstaande informatie verstrekt en rapporten ingevoerd in het Bodeminformatiesysteem:

Afhandelen verzoeken via rapportagemodule

 geplandgerealiseerd
Beemster-2
Beverwijk15054
Bloemendaal200311
Edam-Volendam--
Haarlem--
Haarlemmerliede & Spaarnwoude--
Heemskerk13049
Heemstede250183
Landsmeer5026
Noordwijkerhout6028
Oostzaan4019
Purmerend--
Uitgeest4036
Velsen350187
Waterland14029
Wormerland10047
Zandvoort180140

Naast makelaars, hebben veel adviesbureaus toegang gekregen tot de rapportagemodule voor uitvoeren van historisch onderzoek ten behoeve van uitvoeren bodemonderzoeken. Dit maakt dat het geplande aantal van het gebruik van de rapportage-module af kan wijken.

Verstrekken bodeminformatie handmatig

 geplandgerealiseerd
Beemster--
Beverwijk5050
Bloemendaal6061
Edam-Volendam-7
Haarlem--
Haarlemmerliede & Spaarnwoude--
Heemskerk3016
Heemstede5049
Landsmeer3022
Noordwijkerhout3014
Oostzaan2521
Purmerend-3
Uitgeest1019
Velsen8053
Waterland3018
Wormerland3023
Zandvoort4026

De cijfers van Edam-Volendam en Purmerend zijn bijgehouden vanaf respectievelijk augustus en oktober 2016.

Invoer rapporten in Bodeminformatiesysteem

 geplandgerealiseerd
Beemster-2
Beverwijk8045
Bloemendaal4021
Edam-Volendam-
Haarlem--
Haarlemmerliede & Spaarnwoude-
Heemskerk4012
Heemstede2515
Landsmeer206
Noordwijkerhout153
Oostzaan2013
Purmerend--
Uitgeest2512
Velsen9050
Waterland2520
Wormerland256
Zandvoort259

Vanwege de samenvoeging van gegevens uit het provinciale bodeminformatiesysteem en ons bodeminformatiesysteem was er sprake van een invoerstop. Hierdoor zijn er minder rapporten ingevoerd dan gepland. De achterstanden zullen naar verwachting in 2017 worden ingelopen.

Offertes, onderzoeks- en saneringstrajecten begeleiden en toetsen van bodemonderzoeken voor nul- en eindsituatiebeoordelingen*

 geplandgerealiseerd
Beemster-6
Beverwijk5543
Bloemendaal1517
Edam-Volendam-6
Haarlem-2
Haarlemmerliede & Spaarnwoude43
Heemskerk3017
Heemstede2017
Landsmeer103
Noordwijkerhout68
Oostzaan106
Purmerend-5
Uitgeest126
Velsen5546
Waterland84
Wormerland158
Zandvoort109

*het beoordelen van bodemonderzoeken in kader van Omgevingsvergunningen en ruimtelijke procedures maakt geen onderdeel uit van onderhavige aantallen.