Geluidsanering

Geluidsanering

Beverwijk

Alkmaarseweg/Breestraat/Baanstraat

Langs de Alkmaarseweg/Breestraat/Baanstraat lagen nog ongeveer 250 woningen die in aanmerking komen voor geluidwerende voorzieningen aan de gevels, vanwege geluid van verkeer. Dit gevelisolatieproject maakt onderdeel uit van het vastgestelde Actieplan geluid en wordt gefinancierd uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing-programma van de gemeente Beverwijk. Vanaf 2015 is de geluidsanering gecombineerd met de ‘Wij wonen wijzer’-subsidie voor woningisolatie. Tijdens de woningopname voor de geluidmaatregelen is op vrijwillige basis ook een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor warmte-isolatiemaatregelen. Een advies hierover is aan de bewoners overlegd. Met het aflopen van de subsidie op 31 november 2016 wordt er niet meer aan gerefereerd. In 2016 is de voorbereiding op de sanering van het laatste woningencluster opgepakt. De sanering wordt in 2017 uitgevoerd waarbij eveneens, op vrijwillige basis, een woningisolatieadvies wordt verstrekt. Naar verwachting is de totale sanering eind 2017 afgerond.

Centrum

In en om het centrum van Beverwijk is voor 78 woning in 2015 een voorbereidingssubsidie van het Rijk verkregen. Wij stelden een concept-saneringsprogramma op, op basis waarvan een uitvoeringssubsidie is aangevraagd. Bij toekenning van deze subsidie zal de sanering in 2017 worden aanbesteed en uitgevoerd.

Heemskerk

In 2015 is een voorbereidingssubsidie (van het Rijk) verkregen voor 35 woningen in Heemkerk. Wij stelden een concept-saneringsprogramma op, op basis waarvan een uitvoeringssubsidie is aangevraagd. Bij toekenning van deze subsidie zal de sanering in 2017 worden aanbesteed en uitgevoerd.

Velsen

Santpoort-Noord / Driehuis

In 2015 is een voorbereidingssubsidie (van het Rijk) verkregen voor 41 woningen in Santpoort-Noord en Driehuis. Wij stelden een concept-saneringsprogramma op op basis waarvan een uitvoeringssubsidie is aangevraagd. Bij toekenning van deze subsidie zal de sanering in 2017 worden aanbesteedt en uitgevoerd.

Driehuis / Velsen-Zuid / Santpoort-Zuid / Velserbroek

In 2016 is een voorbereidingssubsidie aangevraagd en verkregen voor 63 woningen in Driehuis, Velsen-Zuid, Santpoort-Zuid en Velserbroek. Voor in totaal 63 woningen dient een hogere waarde te worden vastgesteld. Deze 63 woningen komen op grond van het akoestisch onderzoek in aanmerking voor aanvullend onderzoek naar geluidwerende maatregelen aan de gevel.