Toekennen hogere waarden Wet geluidhinder

Toekennen hogere waarden Wet geluidhinder

Voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort voeren wij, in het kader van de Wet geluidhinder, de procedures voor vaststelling van hogere waarden voor de geluidsbelasting. Als de geluidsbelasting op geluidgevoelige objecten, zoals woningen en kinderdagverblijven, hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, is het mogelijk om tot een bepaalde geluidsbelasting (maximale ontheffingswaarde) hogere waarde toe te staan door het nemen van een Hogere waarde besluit Wet geluidhinder.