Vergunningverlening, toezicht en handhaving

In ons totale werkgebied zijn circa 10.000 bedrijven gevestigd die onder ons bevoegd gezag vallen. Wij zijn belast met de vergunningverlening voor, toezicht op en handhaving bij deze bedrijven op allerlei beleidsterreinen zoals (brand)veiligheid, bouwen en natuurlijk milieu. Omdat de omgeving en de bedrijvigheid niet stilstaan zijn vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) een constante factor in ons dagelijks werk. In dit hoofdstuk leest u over deze taken en op welke wijze wij hieraan uitvoering geven.

Manon Bosch & Jeroen Brinkman

EEN GOED NETWERK MAAKT DELEN VAN INFORMATIE NOG MAKKELIJKER

"Er wordt periodiek met elkaar overlegd, maar daarbuiten weten partners elkaar ook goed te vinden", aldus Jeroen Brinkman, coördinator Haventeam Fabricius namens de politie. Zo kan er ook sneller gehandeld worden. De lijnen zijn kort en onder de vlag van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) kan beschikbare informatie onderling worden gedeeld, daar zit de kracht."

Lees meer