Gemeenteoverschrijdende uitvoering

Gemeenteoverschrijdende uitvoering

In het kader van toezicht en handhaving zijn er afgelopen jaar diverse projecten opgezet en uitgevoerd. De projecten die in meerdere gemeentes in ons werkgebied hebben plaatsgevonden worden op onderstaande pagina’s beschreven.